Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-421/22 – Wyrok TSUE – 2023-12-21

2023-12-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 21 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 1 ust. 1 - Artykuł 2a ust. 2 - Artykuł 3 ust. 1 - Artykuł 4 ust. 1 - Artykuł 6 ust. 1 - Umowa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 akapit pierwszy lit. d) - Udzielanie zamówień publicznych w sektorze transportu - Dyrektywa ...

KIO 3650/23 – Wyrok KIO – 2023-12-20 Premium

2023-12-20 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3650/23 WYROK z dnia 20 grudnia 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 19 grudnia 2023 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2023 roku...

KIO 3643/23 – Wyrok KIO – 2023-12-20 Premium

2023-12-20 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 3643/23 WYROK z 20 grudnia 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie 18 grudnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 4 grudnia 2023 r. przez M. K. ...

KIO 3661/23 – Wyrok KIO – 2023-12-20 Premium

2023-12-20 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 3661/23 WYROK z dnia 20 grudnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sroczyński Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2023 r. ...

KIO 3623/23 – Wyrok KIO – 2023-12-20 Premium

2023-12-20 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3623/23 WYROK z dnia 20 grudnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Rafał Malinowski Mateusz Paczkowski Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2023

2023-12-19 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 3630/23 POSTANOWIENIE z dnia 19 grudnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron w Warszawie w dniu 19 grudnia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 ...

KIO 3705/23 – Postanowienie KIO – 2023-12-19 Premium

2023-12-19 » Zwraca wniesione odwołanie

Sygn. akt: KIO 3705/23 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 19 grudnia 2023 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) wobec nieusunięcia braków formalnych odwołania wniesionego ...

KIO 3581/23 – Wyrok KIO – 2023-12-18 Premium

2023-12-18 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3581/23 WYROK z dnia 18 grudnia 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Danuta Dziubińska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2023 r. przez ...

KIO 3559/23 – Wyrok KIO – 2023-12-18 Premium

2023-12-18 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3559/23 WYROK z dnia 18 grudnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Joanna Gawdzik-Zawalska Członkowie: Małgorzata Jodłowska Maria Kacprzyk Protokolant: Tomasz Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

« poprzednie123456789...1879następne »