Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1065/22 – Wyrok KIO – 2022-05-10 Premium

2022-05-10 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1065/22 WYROK z dnia 10 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 r. przez ...

KIO 1074/22 – Wyrok KIO – 2022-05-10 Premium

2022-05-10 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 1074/22 WYROK z dnia 10 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 6 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego 19 kwietnia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie...

KIO 1107/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 Premium

2022-05-09 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1107/22 WYROK z 9 maja 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie 6 maja 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 22 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę S... Sp. z...

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09

2022-05-09 » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 991/22 KIO 1006/22 WYROK z dnia 9 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Członkowie: Joanna Gawdzik-Zawalska Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

2022-05-09 » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 922/22 KIO 924/22 WYROK z 9 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Joanna Gawdzik - Zawalska Irmina Pawlik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie 4 maja 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ...

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

2022-05-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Przykładowe wzory oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby, składanych na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: "ustawa Pzp). Dokument może być wykorzystany w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub ...

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

2022-05-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Przykładowe wzory oświadczeń wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: "ustawa Pzp). Dokument może być wykorzystany w postępowaniach o udzielenie ...

KIO 1144/22 – Wyrok KIO – 2022-05-06 Premium

2022-05-06 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1144/22 WYROK z dnia 6 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę C...

KIO 956/22 – Wyrok KIO – 2022-05-06 Premium

2022-05-06 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 956/22 WYROK z dnia 6 maja 2022r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 maja 2022r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2022 r. przez ...

KIO 1078/22 – Wyrok KIO – 2022-05-05 Premium

2022-05-05 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1078/22 WYROK z dnia 5 maja 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 maja 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 roku ...

« poprzednie12345678...1356następne »