Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/W 105/21 – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2021-12-27

2021-12-27

Sygn. akt KIO/W 105/21 POSTANOWIENIE z dnia 27 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Kot po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 grudnia 2021 r. w Warszawie wniosku z dnia 22 grudnia 2021 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez ...

Zawieranie umów koncesji - nowy próg unijny i średni kurs euro

2021-12-27 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" pod poz. 1191 zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2021

2021-12-23

Sygn. akt KIO/W 104/21 POSTANOWIENIE z dnia 23 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel-Kowalczyk Członkowie: Jolanta Markowska Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 grudnia 2021 r. w Warszawie wniosku z dnia 21 grudnia 2021 r. o uchylenie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2021

2021-12-22

Sygn. akt: KIO/W 103/21 POSTANOWIENIE z dnia 22 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 grudnia 2021 r., w Warszawie, wniosku z dnia 17 grudnia 2021 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-12-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE - Obowiązek ustanowienia przez państwa członkowskie środków niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii - Zamówienia publiczne - ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2021

2021-12-21

Sygn. akt KIO/KU 23/21 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 21 grudnia 2021 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych w dniu 23 listopada 2021 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie ul. Jana Kazimierza ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-12-20 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 3555/21 WYROK z dnia 20 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2021 r. przez ...

Czyste pojazdy

2021-12-20 » UZP / Aktualności

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2269), wdrażającej. m.in. postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2021

2021-12-17

Sygn. akt KIO/W 102/21 POSTANOWIENIE z dnia 17 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 grudnia 2021 r. w Warszawie wniosku z dnia 14 grudnia 2021 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia ...

24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych

2021-12-17 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych dzień 24 grudnia 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Zamówień Publicznych w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w sobotę, w dniu wolnym od pracy. Wychodząc ...

« poprzednie12345678...1247następne »