Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-54/21 – Wyrok TSUE – 2022-11-17

2022-11-17

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 17 listopada 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Zasady udzielania zamówień - Artykuł 18 - Przejrzystość - Artykuł 21 - Poufność - Ukształtowanie tych zasad w przepisach krajowych - Prawo dostępu do zasadniczej treści przekazanych przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-11-10

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 10 listopada 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Udzielanie zamówień - Artykuł 2 ust. 1 pkt 10 - Pojęcie "wykonawcy" - Włączenie spółki jawnej pozbawionej ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2022

2022-11-09

Sygn. akt KIO/KD 30/22 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 9 listopada 2022 r. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń z 13 października 2022 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2022

2022-10-31

Sygn. akt KIO/KU 29/22 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 31 października 2022 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 30 września 2022 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Katowickie Inwestycje spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach od wyniku kontroli uprzedniej z dnia 23 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

2022-10-28 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2747/22 WYROK z dnia 28 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2022

2022-10-28

Sygn. akt KIO/W 36/22 POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Członkowie: Anna Osiecka-Baran Aleksandra Patyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 października 2022 r. w Warszawie, wniosku z dnia 24 października ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-27

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 27 października 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Pojazdy silnikowe - Dyrektywa 2007/46/WE - Specyfikacje techniczne - Oferta dostawy części zamiennych równoważnych z oryginalnymi częściami konkretnej marki - Brak dowodu homologacji - ...

KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22 – Wyrok KIO – 2022-10-25 Premium ciekawe zdania

2022-10-25 » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2532/22 KIO 2536/22 KIO 2544/22 WYROK z dnia 25 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Marek Bienias Emila Garbala Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu w dniach 10 października 2022 r., 19 października 2022 r., 20 ...

KIO 2432/22 – Wyrok KIO – 2022-10-21 Premium

2022-10-21 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2432/22 WYROK z dnia 21 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie 3 października 2022 r. i 17 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 września 2022 roku przez ...

KIO 2616/22 – Wyrok KIO – 2022-10-21 Premium

2022-10-21 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2616/22 WYROK z dnia 21 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 ...

123456...1836następne »