Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1061/20 – Wyrok KIO – 2020-07-07 Premium

2020-07-07 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1061/20 WYROK z dnia 7 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 r. przez wykonawcę M... S...

KIO 833/20 – Postanowienie KIO – 2020-07-07 Premium

2020-07-07 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 833/20 POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 7 lipca 2020 r. w Warszawie ...

KIO 811/20 – Wyrok KIO – 2020-07-07

2020-07-07 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 811/20 WYROK z dnia 7 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2020 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-07-07 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 726/20 WYROK z dnia 7 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2020 r. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-07-07 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1042/20 WYROK z dnia 7 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie 29 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2020 r. przez ...

KIO 1022/20 – Postanowienie KIO – 2020-07-06 Premium

2020-07-06 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 1022/20 POSTANOWIENIE z dnia 6 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Klaudia Ceyrowska wobec cofnięcia w dniu 3 lipca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 maja 2020 r. przez wykonawcę B... Spółka ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-07-06 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 796/20 WYROK z dnia 6 lipca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2020 r. przez ...

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

2020-07-04 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej "ustawą Pzp", zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi ...

KIO 905/20 – Wyrok KIO – 2020-07-03 Premium

2020-07-03 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 905/20 WYROK z dnia 3 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 r. przez...

KIO 1169/20 – Wyrok KIO – 2020-07-03 Premium

2020-07-03 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1169/20 WYROK z dnia 3 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Aneta Mlącka Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

« poprzednie12345678...1017następne »