Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Podstawy wykluczenia wykonawcy (art. 24 Pzp) (część II) 0 fragmentów

2017-06-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 2/2017

Wiktorowska Ewa BzG 2/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej: "Pzp" zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy wobec, którego zaistniały podstawy wykluczenia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 2 fragmenty

2016-09-23 » Oddala odwołanie » data ogłoszenia: 2015-10-03

. (sygn. akt XII Ga 420/09) wskazującego, że ...

. akt: VI Ga 134/12). ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 2 fragmenty

2016-09-23 » Oddala odwołanie » data ogłoszenia: 2016-03-25

. (sygn. akt XII Ga 420/09) wskazującego, że ...

. akt: VI Ga 134/12). ...

KIO 1229/17 – Wyrok KIO – 2017-07-06 3 fragmenty Premium

2017-07-06 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

. akt VI Ga 134/12, ...

. akt XIX Ga 179/13, ...

. (sygn. akt XII Ga 420/09) Dodatkowo odwołujący ...