Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

BDF1.4800.156.2015 – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2016-01-28

2016-01-28

Sygn. akt BDF1.4800.156.2015 ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego GKO: Wojciech...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2016

2016-01-28

Sygn. akt BDF1.4800.155.2015 ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego GKO: Wojciech...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2016

2016-01-28 » oddalono skargę

I SA/Kr 1764/15 - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA |Sygn. akt I SA/Kr 1764/15 | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Stanisław Grzeszek (spr.), Sędziowie: WSA Ewa Michna, WSA Urszula ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2016

2016-01-28

Sygn. akt BDF1.4800.160.2015 ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego GKO: Wojciech...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2016

2016-01-28

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 28 stycznia 2016 r.(*) Odesłanie prejudycjalne ? Zamówienia publiczne - Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE - Dyrektywa 2004/18/WE ? Usługi transportu sanitarnego - Ustawodawstwo krajowe upoważniające lokalne organy służby zdrowia do powierzenia zadań w zakresie transportu sanitarnego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016

2016-01-28 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 59/16 WYROK z dnia 28 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2016 r. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2016

2016-01-28 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 55/16 POSTANOWIENIE z dnia 28 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata wobec cofnięcia w dniu 28 stycznia 2016 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2016 r. przez ERBUD S.A., ul. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016

2016-01-28 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 54/16 WYROK z dnia 28 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2016r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2016 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2016

2016-01-28 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 48/16 POSTANOWIENIE z dnia 28 stycznia 2016 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia w dniu 27 stycznia 2016 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2016 roku przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2016

2016-01-28 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 40/16 POSTANOWIENIE z dnia 28 stycznia 2016 roku. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Ewa Kisiel Robert Skrzeszewski Protokolant: Agata Dziuban wobec cofnięcia w dniu 27 stycznia 2016 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu ...

« poprzednie1...16401641164216431644164516461647164816491650...1673następne »