Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3570/21 – Wyrok KIO – 2021-12-27 Premium

2021-12-27 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3570/21 WYROK z dnia 27 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Anna Packo Aleksandra Patyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

KIO 3615/21 – Wyrok KIO – 2021-12-27 Premium

2021-12-27 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3615/21 WYROK z dnia 27 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez ...

XXIII Zs 39/21 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-12-27 Premium

2021-12-27 » 1. zmienia pkt (...) wyroku w te sposób, że kosztami postępowania w sprawie obciąża zamawiającego

Sygn. akt XXIII Zs 39/21 XXIII Zs 40/21 POSTANOWIENIE Dnia 27 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Bernard Litwiniec || po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym skargi ...

KIO 3596/21 – Wyrok KIO – 2021-12-27 Premium

2021-12-27 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 3596/21 WYROK z dnia 27 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 ...

KIO/W 105/21 – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2021-12-27

2021-12-27

Sygn. akt KIO/W 105/21 POSTANOWIENIE z dnia 27 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Kot po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 grudnia 2021 r. w Warszawie wniosku z dnia 22 grudnia 2021 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez ...

Zawieranie umów koncesji - nowy próg unijny i średni kurs euro

2021-12-27 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" pod poz. 1191 zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2021

2021-12-23

Sygn. akt KIO/W 104/21 POSTANOWIENIE z dnia 23 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel-Kowalczyk Członkowie: Jolanta Markowska Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 grudnia 2021 r. w Warszawie wniosku z dnia 21 grudnia 2021 r. o uchylenie ...

KIO 3588/21 – Wyrok KIO – 2021-12-22 Premium

2021-12-22 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3588/21 WYROK z dnia 22 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2021 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2021

2021-12-22

Sygn. akt: KIO/W 103/21 POSTANOWIENIE z dnia 22 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 grudnia 2021 r., w Warszawie, wniosku z dnia 17 grudnia 2021 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-12-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE - Obowiązek ustanowienia przez państwa członkowskie środków niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii - Zamówienia publiczne - ...

« poprzednie12345678...1886następne »