Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2038/19 – Wyrok KIO – 2019-10-28 Premium

2019-10-28 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2038/19 WYROK z dnia 28 października 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 23 października 2019 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 ...

Przejdź do Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro

2019-10-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe regulaminy

Aktualny na dzień 18.10.2019 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zwany dalej "Regulaminem" § 1 Zasady ogólne 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej ...

Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

2019-10-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe regulaminy

Dialog techniczny jest istotnym narzędziem na etapie przygotowania postępowania, pozwalającym zamawiającemu na rozpoznanie rynku, w szczególności możliwości, jakie uczestnicy tego rynku oferują, a w konsekwencji również sprecyzowanie potrzeb własnych odnośnie przedmiotu zamówienia. Dialog techniczny ...

KIO 2034/19 – Wyrok KIO – 2019-10-24 Premium

2019-10-24 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2034/19 WYROK z dnia 24 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-10-24

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 24 października 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego - Transport kolejowy - Umowy o świadczenie usług publicznych - Bezpośrednie udzielenie zamówienia - Obowiązek uprzedniej...

KIO 1985/19 – Wyrok KIO – 2019-10-22 Premium

2019-10-22 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1985/19 WYROK z dnia 22 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 ...

KIO 2009/19 – Wyrok KIO – 2019-10-22 Premium

2019-10-22 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2009/19 WYROK z dnia 22 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 ...

III Ca 1436/19 – Postanowienie KIO – 2019-10-22 Premium

2019-10-22 » Oddala skargę

Sygn. akt III Ca 1436/19 POSTANOWIENIE Dnia 22 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz SO Renata Jagura Protokolant: Magdalena Głowacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 ...

KIO 1984/19 – Wyrok KIO – 2019-10-21 Premium

2019-10-21 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1984/19 WYROK z dnia 21 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 ...

Przejdź do Regulamin pracy komisji przetargowej

2019-10-19 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe regulaminy

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Zaproponowane zapisy - w szczególności dotyczące zakresu czynności powierzonych komisji przetargowej na podstawie regulaminu - mają charakter przykładowy, ustawa Pzp nie zawiera bowiem regulacji w ww. zakresie. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp , do podstawowych zadań ...

123456...4093następne »