Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2009 26 fragmentów

2009-11-12 » art. 9 pkt 1

2001 r. ustalił nad małoletnimi opiekę w ramach rodziny zastępczej, co przesądzało brak prawa do zaliczki alimentacyjnej), natomiast czyn przypisany Obwinionemu polegał na wydatkowaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego ...

Orzekającej - jest zarzut Obwinionego, iż Komisja I instancji błędnie przyjęła, że wydanie decyzji administracyjnej przyznającej zaliczkę alimentacyjną oraz wypłata tego świadczenia stanowią jedno zdarzenie prawne. Obwiniony twierdzi zasadnie, że Regionalna Komisja ...

dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, ograniczyła się do udowodnienia winy polegającej na wydaniu błędnej decyzji przyznającej zaliczkę alimentacyjną. W uzasadnieniu orzeczenia Komisja stwierdziła między innymi: "Bezspornym jest więc, że decyzje przyznające prawo do zaliczki alimentacyjnej zostały wydane niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepisy obowiązujące w dacie wydania decyzji administracyjnych nie pozwalały na wydatkowanie wnioskodawczyni decyzji pozytywnej, jednakże zaliczka alimentacyjna została jej przyznana i wypłacona ..." "Obwiniony nie dokonał wnikliwej oceny posiadanych dokumentów, tj. nie zweryfikował wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej z postanowieniem Sądu Rejonowego w (...), ustanawiającym umieszczenie małoletnich w rodzinie zastępczej..." "Wydając decyzje, Obwiniony ...

123456...55następne »