Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 13 fragmentów

2017-10-27 » Uwzględnia odwołanie

pkt 8 ustawy Pzp w zw. z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy UCPG. Analiza treści uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty Odwołującego wskazuje na następujące powody: a) Odwołujący nie wykazał w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uwzględnionej w WPGO dla województwa śląskiego, do której zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy UCPG zobowiązany jest bezpośrednio przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości odpady zielone; b) wskazana w ofercie instalacja położona przy ulicy Rozwojowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju nie spełnia wymagań określonych przepisami ustawy UCPG; c) Odwołujący w swoich wyjaśnieniach dotyczących instalacji, do których przekazywane będą odpady komunalne, celem dalszego ...

ze zmianą ich "posiadacza". Odnośnie pkt 1 tabeli, zostały tam ujęte do przekazywania do instalacji regionalnej także odpady biodegradowalne jako odpady komunalne. Odwołujący zamierzał zatem gospodarować odpadami zgodnie z wymogami SIWZ ...

wprost z informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdzie wskazano, że "Wykonawca w ofercie nie wykazał regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uwzględnionej w WPGO dla województwa śląskiego, do której zgodnie z art. 9 e ust. 1 pkt 2 ustawy ucpg zobowiązany jest bezpośrednio przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości odpady zielone". Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia ...

123456...6następne »