Spróbuj: "rażąco niska cena jednostkowa" 27

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1155/15, KIO 1156/15, KIO 1162/15 – Wyrok KIO – 2015-07-13 75 fragmentów

2015-07-13 » Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

i prawidłowości jego wyniku, konieczne jest wezwanie tych wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie kalkulacji ceny. Zwrócić także należy uwagę że: cena jednostkowa HP za punkt funkcyjny jest po wielokroć rażąco niska, zaś cena za roboczodzień jest rażąco niska, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa Konsorcjum COMARCH za punkt funkcyjny jest rażąco niska, zaś cena za roboczodzień jest po wielokroć rażąco niska, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa ASSECO za punkt funkcyjny jest rażąco niska jeśli wykonawca ten korzystał z innego środowiska niż przekazane przez Zamawiającego, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa Konsorcjum AMG za roboczodzień jest rażąco niska jeśli wykonawca ten korzystał z innego środowiska niż przekazane przez Zamawiającego, w rezultacie cała cena jest rażąco niska. Odwołujący wskazuje, że zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą oraz know-how, wynikającymi z przeszło dwudziestoletniego doświadczenia w świadczeniu usług informatycznych, ceny zaoferowane przez wykonawców HP i Konsorcjum Comarch istotnie odbiegają od rzeczywistej wartości przedmiotowego zamówienia i noszą znamiona cen rażąco niskich. W przypadku natomiast ofert Asseco i Konsorcjum AMG - proponowana przez tych wykonawców cena byłaby oczywiście inna (wyższa), gdyby uwzględniała koszt środowisk, licencji i infrastruktury zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ...

KIO 861/18 – Wyrok KIO – 2018-05-16 46 fragmentów Premium

2018-05-16 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

wskazuje się bowiem na dopuszczalność więcej niż jednokrotnego wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, szczególnie, gdy ma ono postać dalszego, doprecyzowującego ustalenia okoliczności poruszonych w wyjaśnieniach. Niezależnie od powyższego wskazał, iż zgodnie z orzecznictwem KIO, przy badaniu rażąco niskiej ceny należy brać pod uwagę całość ceny, a nie opierać się jedynie na niektórych jednostkowych kosztach (wyrok KIO z 15.10.2014 r., sygn. akt: KIO 1989/14). Prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych spośród wielu, składających się na ostateczną cenę oferty prowadzi do fałszywych wniosków, rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty, a ponadto wypaczałoby to instytucję rażąco niskiej ceny oferty, która przedmiotem oceny czyni cenę oferty, a nie ceny jej elementów składowych (wyrok KIO z 07.12.2017 r., sygn. akt: KIO 2467/17). Z daleko idącej ostrożności wskazać również należy, iż nawet kwestionując elementy ceny odnoszące się do kosztów pracowniczych, przedstawiony przez Odwołującego łączny koszt wykonania usługi (22,06 zł) jest znacznie niższy od zaoferowanej ceny (40,00 zł), tym samym nawet gdyby uwzględnić dodatkowe koszty wynagrodzenia, o których wspomina Zamawiający ...

« poprzednie1234567...217następne »