Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 9 fragmentów

2021-10-11 » Uwzględnia odwołanie

Zamawiającego, że usługi zostały wykonane nienależycie, ale jedynie, że "były zastrzeżenia". Co do zasady - każda kara umowna jest "zastrzeżeniem" do sposobu wykonywania umowy, niemniej jednak nie każda kara umowna nałożona na wykonawcę świadczy o nienależytym wykonaniu umowy (w przeciwnym wypadku wykonawcy nie mogliby powoływać się na przeważającą większość zrealizowanych umów, ponieważ w realiach realizacji inwestycji kary umowne nakładane są niezwykle często (nawet za drobne przewinienia), a zatem gros umów nie mogłoby służyć do zdobycia doświadczenia, ponieważ na przeważającej większości realizowanych umów naliczane są i nakładane kary umowne). Informacja przekazana przez JSW S.A., iż referencje wystawione Odwołującemu w zakresie sformułowania o należytym ...

zrealizowane zostało w sposób należyty. W przypadku drugiej pozycji wykazu referencja zawiera informacje o obłożeniu karą umowną za okres luty - marzec 2021, za brak obłożenia robót minimalną wymaganą ilością osób, wynikających z ...

referencji z 10.06.2021 r., w której JSW S.A. zaznaczyła, iż naliczone zostały kary umowne. Zamawiający oczekiwał wyjaśnienie zakresu i przyczyn nienależytego wykonania umowy (nałożenia kar umownych) oraz powodów braku zaznaczenia w JEDZ odpowiedniej informacji. W tym samym piśmie Zamawiający zwrócił się także m.in., o wyjaśnienie zakresu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 26 fragmentów

2017-12-27 » Oddala odwołanie

odwołującego, nie później niż na rozprawie. Odwołujący podkreślił, iż zgodnie z posiadanymi przez odwołującego informacjami kary umowne z tytułu niewłaściwego wykonywania umowy z dnia 25 marca 2016 roku były nakładane na Sygnity ...

dnia 25 marca 2016r. wszystkie zgłoszenia złożone przez użytkownika zostały zrealizowane, na wykonawcę nałożono kary umowne, umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, wartość umowy to 203 097,60zł. brutto ...

przez Urząd Miejski w Koszalinie, a na nim ciążył w tym zakresie obowiązek dowodowy. Naliczenie kary umownej w ocenie Izby nie zawsze musi być wynikiem nienależytego wykonania umowy. Bardzo często zdarzają się bowiem w umowach o zamówienie publiczne kary umowne naliczane za opóźnienie bez jednoczesnego rozszerzenia odpowiedzialności dłużnika na okoliczności, za które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 kc, art. 476 kc). Tym samym, sam fakt naliczenia kary umownej przy braku znajomości postanowień umownych nie przesądza o tym, czy rzeczywiście podstawą kary umownej było takie wykonanie, które w świetle tak przepisów kodeksu cywilnego jak i postanowień umownych należałoby ocenić jako wykonanie nienależyte. Brak też wiedzy o częstotliwości uchybienia, czy wysokości naliczonej kary również nie pozwala na ustalenie, czy w tym konkretnym przypadku doszło do wprowadzenia zamawiającego w ...

« poprzednie1234567891011...26następne »