Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 22 fragmenty

2021-06-04 » Oddala odwołanie

w przekazaniu przedmiotu Umowy, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 4 Umowy, skutecznie naliczył karę umowną; (c) Podmiot trzeci PPMK przyznał zasadność naliczenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy zobowiązując się do zapłaty (zmiarkowanej) kary umownej. Zdaniem odwołującego, wymiar naruszenia, jakiego dopuścił się Podmiot trzeci PPMK - przekazanie dokumentacji z 301- dniowym opóźnieniem w stosunku do terminu umownego po terminie jednoznacznie stanowiło rażące naruszenie zobowiązania umownego. Odwołujący wskazał, że po drugie, w Umowie dokonano rozszerzenia odpowiedzialności Podmiotu trzeciego PPMK za terminowe ...

za opóźnienie. I tak, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 4 Umowy: "Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: [...] za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia". Według odwołującego, powyższe stanowiło umowną modyfikację odpowiedzialności umownej dopuszczalną w polskim prawie na zasadzie swobody kontraktowania polegające na rozszerzeniu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie ...

działania lub rażącego niedbalstwa Podmiotu trzeciego PPMK. Zdaniem odwołującego, sytuacja, w której wykonawcy naliczone zostały kary umowne traktowana jest jako okoliczność, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp. Zdaniem odwołującego, "poważne wykroczenie zawodowe", o którym mowa w przywołanym przepisie i pytaniu JEDZ, winno być rozumiane szeroko. Zostało to podkreślone w Instrukcji wypełnienia JEDZ. Zdaniem odwołującego, biorąc pod uwagę, że: a) Umowa została wykonana nienależycie; b) Podmiot trzeci PPMK ...

« poprzednie12345678910...26następne »