Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zasady przedstawiania zaświadczeń o niekaralności za przestępstwa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający ma prawo żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia ...

Wyłączenie ustawy przy zamówieniach na uzbrojenie, objętych tajemnicą państwową oraz jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa.

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przepis art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienia enumeratywnie okoliczności, w których procedury określone tą ustawą nie mają zastosowania. Jako, iż przepis ten wymienia okoliczności, w których możliwe jest odstępstwo od zasady udzielania zamówień publicznych przez zamawiających opłacających ...

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych określone w art. 4 pkt 1) lit. a) ustawy. Możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie udzielania kredytów przez banki krajowe ze środków międzynarodowych instytucji finansowych.

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Przepis art. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych określa zamknięty katalog okoliczności, co do których przepisy ustawy nie znajdują zastosowanie. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 1 lit a) ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych na podstawie procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej ...

Stosowanie procedur ustawy - Prawo zamówień publicznych, przy budowie elektrowni wiatrowej oraz zespołu takich elektrowni w celu produkcji energii elektrycznej

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) został określony w art. 3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 Pzp, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne, niż określone w pkt 1 - 3 , podmioty, jeżeli zamówienia jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów ...

KIO 1795/22 – Wyrok KIO – 2022-08-01 Premium

2022-08-01 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1795/22 WYROK z dnia 1 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Członkowie: (...) (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ...

KIO 1845/22 – Wyrok KIO – 2022-08-01 Premium

2022-08-01 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1845/22 WYROK z dnia 1 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 28 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lipca ...

KIO 1861/22 – Wyrok KIO – 2022-08-01 Premium

2022-08-01 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 1861/22 WYROK z dnia 1 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lipca 2022 r...

KIO 1796/22 – Wyrok KIO – 2022-07-29 Premium

2022-07-29 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 1796/22 WYROK z dnia 29 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Maksym Smorczewski Małgorzata Rakowska Ewa Sikorska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

XXIII Zs 77/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-07-27 Premium

2022-07-27 » Oddala skargę

Sygn. akt XXIII Zs 77/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Bernard Litwiniec Protokolant: sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2022 r. w Warszawie na ...

KIO 1912/22 – Wyrok KIO – 2022-07-27 Premium

2022-07-27 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1912/22 WYROK z dnia 27 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2022 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2022 roku przez ...

« poprzednie12345678910...5122następne »