Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1052/22 – Wyrok KIO – 2022-05-16 Premium

2022-05-16 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1052/22 WYROK z dnia 16 maja 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Kot Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 roku ...

KIO 1115/22 – Wyrok KIO – 2022-05-16 Premium

2022-05-16 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1115/22 WYROK z dnia 16 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez E... Sp. z o.o...

KIO 1087/22 – Wyrok KIO – 2022-05-13 Premium

2022-05-13 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1087/22 WYROK z dnia 13 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie dnia 10 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 21 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę T...

KIO 1104/22 – Wyrok KIO – 2022-05-13

2022-05-13 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1104/22 WYROK z dnia 13 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Danuta Dziubińska Emilia Garbala Protokolant: KIaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-05-12

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 12 maja 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Gospodarowanie odpadami - Zamówienia typu "in house" - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuły 12 i 72 - Brak spełniania przesłanek "kontroli podobnej" w następstwie połączenia przedsiębiorstw - Możliwość ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-05-12

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 12 maja 2022 r.(1) Sprawa C-54/21 Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., Pectore-Eco Sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy lnstytut Badawczy przeciwko Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pozostali uczestnicy ...

KIO 1065/22 – Wyrok KIO – 2022-05-10 Premium

2022-05-10 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1065/22 WYROK z dnia 10 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 r. przez ...

KIO 1074/22 – Wyrok KIO – 2022-05-10 Premium

2022-05-10 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 1074/22 WYROK z dnia 10 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 6 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego 19 kwietnia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie...

KIO 1107/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 Premium

2022-05-09 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1107/22 WYROK z 9 maja 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie 6 maja 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 22 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę S... Sp. z...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

2022-05-09 » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 991/22 KIO 1006/22 WYROK z dnia 9 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Członkowie: Joanna Gawdzik-Zawalska Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do ...

« poprzednie12345678...5054następne »