Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-649/20 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022-09-29

2022-09-29

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PRIITA PIKAMÄEGO przedstawiona w dniu 29 września 2022 r.(1). Sprawy połączone C-649/20 P, C-658/20 P i C-662/20 P Królestwo Hiszpanii (C-649/20 P), Lico Leasing SA i Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (C-658/20 P) przeciwko Komisji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-09-15

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 15 września 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2009/81/WE - Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Artykuły 38 i 49 - Obowiązek zbadania, czy oferta nie jest rażąco niska - Przewidziane w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-09-15

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 15 września 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 akapit pierwszy lit. d) - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-09-15

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NICHOLASA EMILIOU przedstawiona w dniu 15 września 2022 r.(1) Sprawa C-292/21 Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT przeciwko Asociación Unión para la Defensa de los Intereses Comunes de ...

KIO 2249/22, KIO 2250/22 – Wyrok KIO – 2022-09-14 Premium

2022-09-14 » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2249/22 KIO 2250/22 WYROK z dnia 14 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 ...

KIO 2284/22 – Wyrok KIO – 2022-09-14 Premium

2022-09-14 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2284/22 WYROK z dnia 14 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 sierpnia 2022...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2022

2022-09-12

Sygn. akt: KIO 2234/22 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 12 września 2022 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) wobec nieuiszczenia wpisu do dnia upływu terminu do...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2022

2022-09-07 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 2804/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Salachna Sędzia NSA Bogdan Fischer Sędzia del. WSA Cezary Kosterna (spr.) po rozpoznaniu w dniu 7 września 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej D. K. od wyroku ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2022

2022-09-07 » Zwraca wniesione odwołanie

Sygn. akt: KIO 2262/22 POSTANOWIENIE z dnia 7 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Maksym Smorczewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 7 września 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

2022-08-30 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 2052/22 WYROK z dnia 30 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Aneta Mlącka Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa ...

123456...841następne »