Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-478/22 – Postanowienie TSUE – 2022-11-22

2022-11-22

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 22 listopada 2022 r.(*) Odwołanie - Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Zamówienie publiczne - Postępowanie przetargowe - Wniosek o zawieszenie wykonania - Pilny charakter - Kryteria oceny przesłanki dotyczącej pilnego charakteru - Okres ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-11-17

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 17 listopada 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Zasady udzielania zamówień - Artykuł 18 - Przejrzystość - Artykuł 21 - Poufność - Ukształtowanie tych zasad w przepisach krajowych - Prawo dostępu do zasadniczej treści przekazanych przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-11-10

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 10 listopada 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Udzielanie zamówień - Artykuł 2 ust. 1 pkt 10 - Pojęcie "wykonawcy" - Włączenie spółki jawnej pozbawionej ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2022

2022-11-09

Sygn. akt KIO/KD 30/22 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 9 listopada 2022 r. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń z 13 października 2022 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin ...

XXIII Zs 125/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-11-07 Premium

2022-11-07 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Zs 125/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Andrzej Kubica || Protokolant: || sekr. sądowy Dariusz Książyk || po rozpoznaniu w dniu 17 ...

XXIII Zs 113/22 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-11-07 Premium

2022-11-07 » umarza postępowanie

Sygn. akt XXIII Zs 113/22 Postanowienie Dnia 7 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu...

KIO 2709/22 – Wyrok KIO – 2022-11-02 Premium

2022-11-02 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2709/22 WYROK z dnia 2 listopada 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Bienias Protokolant: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 października 2022...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2022

2022-10-31

Sygn. akt KIO/KU 29/22 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 31 października 2022 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 30 września 2022 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Katowickie Inwestycje spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach od wyniku kontroli uprzedniej z dnia 23 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

2022-10-28 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2747/22 WYROK z dnia 28 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2022

2022-10-28

Sygn. akt KIO/W 36/22 POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Członkowie: Anna Osiecka-Baran Aleksandra Patyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 października 2022 r. w Warszawie, wniosku z dnia 24 października ...

123456...1198następne »