Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3540/23 – Wyrok KIO – 2023-12-12

2023-12-12 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3540/23 WYROK z dnia 12 grudnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2023 r. ...

KIO 3438/23 – Wyrok KIO – 2023-12-11 Premium

2023-12-11 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 3438/23 WYROK z dnia 11 grudnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada ...

KIO 3511/23 – Wyrok KIO – 2023-12-11 Premium

2023-12-11 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3511/23 WYROK z dnia 11 grudnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 listopada 2023 r. ...

KIO 3558/23 – Wyrok KIO – 2023-12-11 Premium

2023-12-11 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 3558/23 WYROK z dnia 11 grudnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Emilia Garbala Protokolant: Tomasz Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2023 r. ...

KIO 3522/23 – Wyrok KIO – 2023-12-11 Premium

2023-12-11 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3522/23 WYROK z dnia 11 grudnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Banaszkiewicz Członkowie: Marek Bienias Anna Wojciechowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

KIO 3469/23 – Wyrok KIO – 2023-12-07 Premium

2023-12-07 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3469/23 WYROK z dnia 7 grudnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Małgorzata Matecka Protokolantka: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 listopada 2023 r...

KIO 3462/23 – Wyrok KIO – 2023-12-07 Premium

2023-12-07 » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3462/23 WYROK z 7 grudnia 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 20 listopada 2023 r. przez wykonawcę M...

KIO 3528/23 – Postanowienie KIO – 2023-12-07 Premium

2023-12-07 » Odrzuca odwołanie

sygn. akt KIO 3528/23 POSTANOWIENIE z 7 grudnia 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron 7 grudnia 2023 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-07

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 7 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne - Realizacja zamówienia - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 72 - Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania - Zmiana terminu wykonania - Istotna ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-12-07

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 7 grudnia 2023 r.(1) Sprawa C-547/22 INGSTEEL spol. s. r. o. przeciwko Úrad pre verejné obstarávanie [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava II (sąd rejonowy ...

« poprzednie1234567891011...1569następne »