Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1262/17 – Postanowienie KIO – 2017-07-03 0 fragmentów

2017-07-03 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 1262/17 POSTANOWIENIE z dnia 3 lipca 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 3 lipca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020 0 fragmentów

2020-11-23 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 2938/20 POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 23 listopada 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 0 fragmentów

2021-07-05 » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1360/21 WYROK z dnia 5 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie 30 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 7 maja 2021 roku przez Tree Capital spółkę...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 0 fragmentów

2018-05-08 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 769/18 WYROK z dnia 8 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2018 r. przez wykonawców...