Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp

2021-03-23 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy - zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 ustawy Pzp. Dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

2021-03-22 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 789/21 POSTANOWIENIE z dnia 22 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, w dniu 22 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

2021-03-22 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 712/21 POSTANOWIENIE z dnia 22 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez Odwołującego - ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

2021-03-22 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 680/21 POSTANOWIENIE z dnia 22 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2021 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

2021-03-22 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 637/21 POSTANOWIENIE z dnia 22 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Robert Skrzeszewski Klaudia Szczytowska-Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 22 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-03-22 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 589/21 WYROK z dnia 22 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Anna Wojciechowska Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

2021-03-22 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 574/21 POSTANOWIENIE z dnia 22 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-03-22 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 555/21 WYROK z dnia 22 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2021 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-03-22 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 541/21 WYROK z 22 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Marek Koleśnikow Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 19 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 22 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-03-22 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 525/21 WYROK z dnia 22 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lutego 2021 r. przez ...

« poprzednie1...7879808182838485868788...1762następne »