Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-23/20 – Wyrok TSUE – 2021-06-17

2021-06-17

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Umowa ramowa - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 5 ust. 5 - Artykuł 18 ust. 1 - Artykuły 33 i 49 - Załącznik V, część C, pkt 7, 8 i 10 - Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 - Załącznik II, rubryki II.1....

KIO 1266/21 – Wyrok KIO – 2021-06-16 Premium

2021-06-16 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 1266/21 WYROK z dnia 16 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2021 r. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

2021-06-16 » Zwraca wniesione odwołanie

Sygn. akt: KIO 1585/21 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 czerwca 2021 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) wobec nieuiszczenia wpisu do dnia upływu terminu do ...

KIO 1340/21 – Wyrok KIO – 2021-06-16 Premium

2021-06-16 » Umarza postępowanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1340/21 WYROK z dnia 16 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2021 r. na rozprawie w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 r. przez ...

KIO 1008/21 – Wyrok KIO – 2021-06-16 Premium ciekawe zdania

2021-06-16 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1008/21 WYROK z dnia 16 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Rams Członkowie: Irmina Pawlik Katarzyna Poprawa Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

2021-06-16 » Odrzuca odwołanie

Sygn. akt: KIO 1271/21 POSTANOWIENIE z dnia 16 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 16 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

Postępowanie kwalifikacyjne do KIO

2021-06-16 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 czerwca 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej. Tryb postępowania kwalifikacyjnego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu ...

KIO 1413/21 – Wyrok KIO – 2021-06-15 Premium

2021-06-15 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1413/21 WYROK z dnia 15 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2021 r. ...

KIO 1103/21 – Wyrok KIO – 2021-06-15 Premium

2021-06-15 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1103/21 WYROK z dnia 15 czerwca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2021 r...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

2021-06-14 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 646/21 POSTANOWIENIE z dnia 14 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek\ Członkowie: Anna Chudzik Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 14 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do ...

« poprzednie123456789...1734następne »