Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przejdź do Wezwanie do przedłużenia ważności wadium (art.184 ustawy Pzp).docx

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI WADIUM (art.184 ustawy Pzp) Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego ...

Przejdź do Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego.doc

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

INFORMACJA O NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI USTAWY PZP CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, dalej jako: ustawa Pzp) w art. 181 ustawy Pzp przewiduje możliwość wniesienia do zamawiającego informacji o naruszeniu przepisów ustawy Pzp. Służy ...

Przejdź do Opozycja-przeciwko-przystapieniu.docx

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

OPOZYCJA PRZECIWKO PRZYSTĄPIENIU Zgodnie z art. 185 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego. Opozycję można zgłosić najpóźniej do czasu ...

Przejdź do Partnerstwo innowacyjne - schemat skrócony

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Partnerstwo innowacyjne DEFINICJA Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do ...

Przejdź do Partnerstwo innowacyjne - schemat rozbudowany

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Partnerstwo innowacyjne DEFINICJA Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do ...

Przejdź do Wspólne udzielanie zamówień

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego Spis treści Wprowadzenie 1 1. Istota i cel grupy zakupowej w systemie zamówień publicznych 2 2. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania grupy zakupowej w systemie zamówień publicznych 3 3. ...

Przejdź do Określenie zasad, o których mowa w art. 36aa ust. 5 ustawy Pzp (podział zamówienia na części)

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Określenie zasad, o których mowa w art. 36aa ust. 5 ustawy Pzp (podział zamówienia na części) Zgodnie z treścią art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. Dalej "ustawa Pzp"), zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i ...

Przejdź do Regulamin postępowania usługi społeczne art. 138g ust. 1

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

1. Dokument ma charakter przykładowy. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy PZP, jako dokument o charakterze pomocniczym dla zamawiającego. Celem jego przygotowania było wyjaśnienie i przybliżenie kwestii prawnych dotyczących omawianej tematyki. Obszerność i szczegółowość dokumentu ...

Przejdź do Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Załącznik nr 1 Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym Działając w imieniu ......, w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym z dnia .... składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym organizowanym przez ......, którego przedmiotem jest ...... . Zgłaszający: Nazwa ................................................................................................................. Adres ................................................................................................................. Tel. ...................................................... e-mail........................................................ Dane osoby upoważnionej ...

Przejdź do Ogłoszenie o dialogu technicznym

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM ZAMAWIAJĄCY: ........................ [nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON] DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: ........................... [nazwa zamawiającego, adres] Osoba wyznaczona do kontaktu: .......................................... [imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: adres, nr telefonu, adres email] Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego ...

« poprzednie12345678...1673następne »