Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1009/21 – Wyrok KIO – 2021-05-27 Premium

2021-05-27 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1009/21 WYROK z dnia 27 maja 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 25 maja 2021 roku, odwołania wniesionego do Prezesa ...

KIO 1003/21 – Wyrok KIO – 2021-05-27 Premium ciekawe zdania

2021-05-27 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1003/21 WYROK z dnia 27 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2021 r. przez ...

KIO 873/21 – Wyrok KIO – 2021-05-26 Premium

2021-05-26 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 873/21 WYROK z dnia 26 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Katarzyna Brzeska Renata Tubisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 24 maja 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

KIO 979/21, KIO 1113/21 – Wyrok KIO – 2021-05-26 Premium

2021-05-26 » Umarza postępowanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 979/21, KIO 1113/21 WYROK z dnia 26 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 ...

KIO 1027/21 – Wyrok KIO – 2021-05-26

2021-05-26 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 1027/21 Sygn. akt: KIO 1027/21 WYROK z dnia 26 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Renata Tubisz Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 21 maja 2021r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu ...

KIO 1280/21 – Wyrok KIO – 2021-05-26 Premium ciekawe zdania

2021-05-26 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1280/21 WYROK z dnia 26 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 29 kwietnia 2021 r. przez wykonawców ...

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako podmiotowy środek dowodowy

2021-05-26 » UZP / Aktualności

Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 poz. 2019 ze zm, dalej jako: "ustawa Pzp"), warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest spełniony, jeżeli co ...

Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przez wspólników spółki cywilnej

2021-05-26 » UZP / Aktualności

Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej: "Pzp"), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub ...

KIO 878/21 – Wyrok KIO – 2021-05-25 Premium

2021-05-25 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 878/21 WYROK z dnia 25 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez ...

KIO 1244/21 – Wyrok KIO – 2021-05-25 Premium ciekawe zdania

2021-05-25 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1244/21 WYROK z dnia 25 maja 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 25 maja 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia ...

« poprzednie23456789101112...1733następne »