Spróbuj: "waloryzacja wynagrodzenia" 403

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2022 4 fragmenty

2022-11-29 » Umarza postępowanie odwoławcze

cen jest największe wykonawca nie ma możliwości wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; b. określono kolejnych terminów w jakich wykonawca może wystąpić o waloryzację wynagrodzenia w sposób, który powoduje, że w okresie kiedy ryzyko zmiany ...

cen jest największe, wykonawca nie ma możliwości wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; c. określono maksymalną wysokość zmiany wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy w sposób powodujący, że waloryzacja wynagrodzenia ma charakter pozorny i nie odzwierciedla nawet częściowo rzeczywistych przewidywanych zmian wskaźników stanowiących podstawę waloryzacji. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SWZ oraz załączników w następujący sposób: a. określenie, że pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może być dokonana nie wcześniej niż po 6 miesiącach od ...

towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację. Jeżeli Umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. b. kolejne waloryzacje wynagrodzenia mogą być dokonane nie szybciej niż po upływie 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji. c. łącznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartości 25% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 2 tej umowy. Izba ustaliła ...

123456...77następne »