Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3380/20 – Wyrok KIO – 2021-01-08 55 fragmentów Premium ciekawe zdania

2021-01-08 » Oddala odwołanie

potwierdza fakt ich otrzymania. Jeden z wykonawców - Odwołujący w złożonej ofercie wskazał, iż oryginał wadium został przesłany na skrzynkę e-mail zgodnie z punktem 8.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego nie wniesiono tego wadium, kopia wadium nie została też dołączona do oferty. Odwołujący 3 grudnia 2020 r. przesłał do Zamawiającego zrzut ekranu z potwierdzeniem, iż 18 listopada 2020 o godz. 14:50 przesłał na skrzynkę e-mail wiadomość z plikiem zatytułowanym: "2. Wadium Nowo-Hagera.pdf." Ponadto wykonawca ten 3 grudnia 2020 r. przesłał do Zamawiającego dokument gwarancji oraz wiadomość zwrotną otrzymaną 3 grudnia ...

nie jest możliwe, gdyż wzruszenie tego terminu może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający nie ma możliwości odzyskania wiadomości e-mail z 18 listopada 2020 r., przesłanej z ww. adresu. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt ...

Dokument ten należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przesłać na konto e-mailowe: wadia@um.zabrze.pl.". Odwołujący w spisie treści oferty wskazał, iż wadium zostało przesłane na ww. skrzynkę e-mail, jednakże czynność ta nie ma odzwierciedlenia w postaci widocznej na skrzynce e-mail Zamawiającego tj. na ww. adres gwarancja Odwołującego nie upłynęła. Również w ofercie Odwołującego brak jest kopii wniesienia wadium, pomimo że Zamawiający w ...

123456następne »