Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zamówienia w trybie zamówień z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house – Komunikat UZP – 2021-03-05

2021-03-05 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu opublikowany został materiał poświęcony udzielaniu zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house. Dokument opisuje procedurę udzielania zamówień we wskazanym trybie, jak również zawiera szereg wyjaśnień dotyczących ...

Zakończenie pilotażu systemu IMI w zamówieniach publicznych

2021-03-05 » UZP / Aktualności

Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu projektu pilotażowego systemu IMI w obszarze zamówień publicznych. Pilotaż, którego celem była weryfikacja skuteczności systemu IMI (Internal Market Information System) w obszarze zamówień publicznych, został uruchomiony 18 kwietnia 2015 roku. Moduł ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-25

Sygn. akt III CZP 16/20 UCHWAŁA Dnia 25 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa B. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

Nabór uzupełniający do Rady Zamówień Publicznych

2021-02-24 » UZP / Aktualności

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym działającym przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków. Do zadań Rady Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 500 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ...

KIO 188/21 – Wyrok KIO – 2021-02-16 Premium

2021-02-16 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 188/21 WYROK z dnia 16 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Aneta Mlącka, Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 12 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

KIO 93/21 – Wyrok KIO – 2021-02-16 Premium

2021-02-16 » Uwzględnia odwołanie w części, Oddala odwołanie w pozostałej części

Sygn. akt: KIO 93/21 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek działając z urzędu, w oparciu o 561 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U 2019, poz. 2019 ze zm.) postanawia: sprostować sentencję orzeczenia...

KIO 77/21 – Wyrok KIO – 2021-02-15 Premium

2021-02-15 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 77/21 WYROK z dnia 15 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 stycznia 2021 r. przez wykonawcę S(...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-02-15 » Oddala odwołania

Sygn. akt: KIO 5/21 KIO 126/21 KIO 128/21 KIO 129/21 WYROK z dnia 15 lutego 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Anna Osiecka Bartosz Stankiewicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2021 r. w Warszawie odwołań ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-02-15 » Oddala odwołanie

sygn. akt: KIO 158/21 WYROK z dnia 15 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez ...

KIO 232/21 – Postanowienie KIO – 2021-02-15 Premium

2021-02-15 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 232/21 POSTANOWIENIE z dnia 15 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 ...

123456...1607następne »