Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1104/22 – Wyrok KIO – 2022-05-13

2022-05-13 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1104/22 WYROK z dnia 13 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Danuta Dziubińska Emilia Garbala Protokolant: KIaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-05-12

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 12 maja 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Gospodarowanie odpadami - Zamówienia typu "in house" - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuły 12 i 72 - Brak spełniania przesłanek "kontroli podobnej" w następstwie połączenia przedsiębiorstw - Możliwość ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-05-12

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 12 maja 2022 r.(1) Sprawa C-54/21 Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., Pectore-Eco Sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy lnstytut Badawczy przeciwko Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pozostali uczestnicy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

2022-05-09 » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 991/22 KIO 1006/22 WYROK z dnia 9 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Członkowie: Joanna Gawdzik-Zawalska Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

2022-05-09 » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 922/22 KIO 924/22 WYROK z 9 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Joanna Gawdzik - Zawalska Irmina Pawlik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie 4 maja 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ...

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

2022-05-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Przykładowe wzory oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby, składanych na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: "ustawa Pzp). Dokument może być wykorzystany w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub ...

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

2022-05-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Przykładowe wzory oświadczeń wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: "ustawa Pzp). Dokument może być wykorzystany w postępowaniach o udzielenie ...

KIO 956/22 – Wyrok KIO – 2022-05-06 Premium

2022-05-06 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 956/22 WYROK z dnia 6 maja 2022r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 maja 2022r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2022 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-05-05

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 5 maja 2022 r.(1) Sprawy połączone C-68/21 i C-84/21 Iveco Orecchia SpA przeciwko APAM Esercizio SpA (C-68/21), Brescia Trasporti SpA (C-84/21), przy udziale: Veneta Servizi International Srl unipersonale, ...

KIO 1025/22 – Wyrok KIO – 2022-04-28 Premium

2022-04-28 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 1025/22 WYROK z dnia 28 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 kwietnia 2022 r...

123456...5022następne »