Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CKN 1320/00 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2003-04-10

2003-04-10 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania

Wyrok z dnia 10 kwietnia 2003 r., III CKN 1320/00 1. Wynikające z art. 76 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ograniczenie zasady wolności umów (art. 353-1 k.c.), pozostaje bez wpływu na uprawnienie do odstąpienia od umowy przez ...

V Ca 221/03 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2003-02-26 Premium

2003-02-26

Sygn. akt V Ca 221/03 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia O A. Zając Sędzia SOR. Dziczek Sędzia SO D. Korszeń Protokolant apl. adw. A. Woźnicki po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2003 roku w ...

V Ca 29/03 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2003-02-06 Premium

2003-02-06 » oddala skargę

Sygn. akt V Ca 29/03 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia SO O. Rudziński Sędzia SO M. Truskolaska - Żuczek Sędzia SR (del) D. Markiewicz Protokolant: apl. radc. M. Nowicka po ...

V Ca 1930/02 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2003-01-09 Premium

2003-01-09 » odrzuca odwołanie

Sygn. akt V Ca 1930/02 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO R.Dziczek Sędziowie: SO I.Kudiura SO E.Ziołkowska Protokolant: aplik. radc. Adam Zakrzewski po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia ...

V Ca 1311/02 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2002-12-18 Premium

2002-12-18 » Oddala skargę

Sygn. akt V Ca 1311/02 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2002 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia O M.Balcerak-Tkacz Sędzia SO R.Dziczek Sędzia SO J.Szachułowicz Protokolant apl.adw. (...) po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2002 roku...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2002

2002-11-06 » Dopuszczalna jest skarga na wyrok zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, wydany na podstawie (..)

Uchwała z dnia 6 listopada 2002 r., III CZP 68/02 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący) Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sędzia SN Tadeusz Żyznowski Sąd Najwyższy w sprawie o zamówienie publiczne zamawiającego Kancelari Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Projektowania...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2002

2002-09-18 » Termin płatności ceny może być przyjęty przez podmiot udzielający zamówienia publicznego jako jedno z kryteriów oceny oferty (...)

Uchwała z dnia 18 września 2002 r., III CZP 52/02 Sędzia SN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) Sędzia SN Gerard Bieniek (sprawozdawca) Sędzia SN Bronisław Czech Sąd Najwyższy w sprawie protestu "E.-M." spółki z o.o. w K. przeciwko Szpitalowi Uniwersyteckiemu w K. o zamówienia publiczne, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2002

2002-09-17

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 17 września 2002 r.(*) Zamówienia publiczne w sektorze transportu - Dyrektywy 92/50/EWG i 93/38/EWG - Gmina będąca zamawiającym, która organizuje usługi transportu autobusowego i której niezależna gospodarczo jednostka uczestniczy w przetargu jako oferent - Uwzględnienie kryteriów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2002

2002-07-11 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania

Wyrok z dnia 11 lipca 2002 r., IV CKN 1211/00 Wyrok sądu polubownego aprobujący - z naruszeniem wymogów określonych przepisami ustawy - skutki postępowania przetargowego, pozbawiające skarżącego możliwości skutecznego ubiegania się o przyjęcie jego oferty, może uchybiać konstytucyjnej zasadzie wolności ...

V Ca 730/02 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2002-05-23 Premium

2002-05-23

Sygn. akt V Ca 730/02 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2002r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO M. Manowska Sędzia SO K. Polańska-Farion Sędzia SR B. Budzianowska Protokolant apl. rad. A. Żmijewska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2002r. w Warszawie ...

« poprzednie1...56285629563056315632563356345635563656375638...5639następne »