Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-480/22 – Wyrok TSUE – 2023-11-23

2023-11-23

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 23 listopada 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze w dziedzinie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/25/UE - Artykuł 57 ust. 3 - Podmiot zamawiający znajdujący się w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-11-16

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 16 listopada 2023 r.(1) Sprawa C-627/22 AB przeciwko Finanzamt Köln-Süd [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (sąd ds. finansowych w Kolonii, Niemcy)] ...

KIO 3201/23 – Wyrok KIO – 2023-11-09 Premium

2023-11-09 » Uwzględnia odwołanie

,Sygn. akt: KIO 3201/23 WYROK z dnia 9 listopada 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 listopada 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 ...

KIO 3053/23 – Wyrok KIO – 2023-11-03 Premium

2023-11-03 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 3053/23 WYROK z dnia 3 listopada 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolantka: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie dnia 2 listopada 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 16 października 2023 ...

KIO 3060/23 – Wyrok KIO – 2023-10-31 Premium

2023-10-31 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 3060/23 WYROK z dnia 31 października 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka-Baran Protokolant: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 ...

KIO 3042/23 – Wyrok KIO – 2023-10-31 Premium

2023-10-31 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3042/23 WYROK z dnia 31 października 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 października 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 ...

KIO 2964/23 – Postanowienie KIO – 2023-10-27 Premium

2023-10-27 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 2964/23 POSTANOWIENIE z 27 października 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Małgorzata Matecka Monika Szymanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie 27 października 2023 r. odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie NSA – 2023

2023-10-27 » Oddalono zażalenie

I GZ 322/23 - Postanowienie NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 27 października 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia [...] na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023

2023-10-25 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2979/23 WYROK z dnia 25 października 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Joanna Gawdzik-Zawalska Członkowie: Małgorzata Jodłowska Monika Kawa - Ogorzałek Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2023 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023

2023-10-23 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2959/23 WYROK z dnia 23 października 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 ...

123456...887następne »