Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-210/20 – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2020-03-30

2020-03-30

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 30 marca 2020 r. - Rad Service Srl Unipersonale i in. / Del Debbio SpA i in. (Sprawa C-210/20) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony w postępowaniu głównym Strona wnosząca ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2020

2020-03-27

Sygn. akt KIO/W 11/20 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 marca 2020 r. w Warszawie wniosku z dnia 25 marca 2020 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową ...

Działalność Krajowej Izby Odwoławczej w czasie epidemii

2020-03-27 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo pracowników Krajowej Izby Odwoławczej, Urzędu Zamówień Publicznych oraz osób reprezentujących strony postępowań odwoławczych, z uwagi na ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii, a także w związku z przyjętymi przez Sejm ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-03-27 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 446/20 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 27 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-03-26

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 26 marca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Procedury udzielania zamówień publicznych podmiotów działających w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-03-25 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 469/20 POSTANOWIENIE z dnia 25 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 marca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 marca 2020 r. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-03-25 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 478/20 POSTANOWIENIE z dnia 25 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Bartosz Stankiewicz Klaudia Szczytowska-Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 25 marca 2020 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-03-25 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 481/20 POSTANOWIENIE z dnia 25 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Członkowie: Monika Kawa-Ogorzałek Ernest Klauziński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 25 marca 2020 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-03-25 » Umarza postępowanie odwoławcze

sygn. akt: KIO 484/20 POSTANOWIENIE z dnia 25 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 marca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2020 r. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-03-25 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 496/20 POSTANOWIENIE z dnia 25 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca ...

« poprzednie1...753754755756757758759760761762763...821następne »