Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-266/22 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023-05-11

2023-05-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 11 maja 2023 r.(1) Sprawa C-266/22 CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători SA przeciwko Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria SPA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA we Wrocławiu – 2023

2023-05-11 » *Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w części

II SA/Wr 14/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Adam Habuda Asesor WSA Marta Pawłowska Protokolant: asystent sędziego Artur Stefański po rozpoznaniu w Wydziale II na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-05-11

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 11 maja 2023 r.(*) Odwołanie - Regulamin postępowania przed Trybunałem - Artykuł 169 - Odwołanie od sentencji orzeczenia Sądu - Zamówienia publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 - Artykuł 170 ust. 3 - Punkt 23 załącznika I - ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-05-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 11 maja 2023 r.(1) Sprawa C-66/22 Infraestruturas de Portugal, S. A., Futrifer Indústrias Ferroviárias, S. A. przeciwko Toscca - Equipamentos em Madeira Lda., przy udziale: Mota-Engil Railway Engineering, S. A. [...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-05-04

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NICHOLASA EMILIOU przedstawiona w dniu 4 maja 2023 r.(1) Sprawa C-683/21 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos przeciwko Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija przy udziale: "IT sprendimai sėkmei" UAB, Lietuvos ...

KIO 1072/23 – Wyrok KIO – 2023-05-02 Premium

2023-05-02 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1072/23 WYROK z dnia 2 maja 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2023

2023-04-26 » Oddalono skargę

I SA/Sz 17/23 - Wyrok WSA w Szczecinie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alicja Polańska,, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 ...

KIO 1026/23 – Wyrok KIO – 2023-04-26 Premium

2023-04-26 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1026/23 WYROK z dnia 26 kwietnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r...

KIO 1027/23 – Wyrok KIO – 2023-04-26 Premium

2023-04-26 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1027/23 WYROK z dnia 26 kwietnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2023

2023-04-25 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 1081/23 POSTANOWIENIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Joanna Gawdzik - Zawalska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 kwietnia 2023 r. Warszawie odwołania wniesionego w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług ...

123456...1456następne »