Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Aktualna wersja instrukcji wypełniania JEDZ/ESPD – Komunikat UZP – 2021-01-21

2021-01-21 » UZP / Aktualności

Na stronie internetowej UZP opublikowana została aktualna wersja instrukcji wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD). Aktualizacja związana jest z wejściem w życie nowego Prawa zamówień publicznych. Wszystkie informacje dotyczące JEDZ/ESPD znaleźć można pod tym linkiem....

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-01-21

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 21 stycznia 2021 r.(1) Sprawy połączone C-721/19 i C-722/19 Sisal SpA (C-721/19) Stanleybet Malta Ltd, Magellan Robotech Limited (C-722/19) przeciwko Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’...

Kolejne funkcjonalności Platformy e-Zamówienia oddane do użytku

2021-01-18 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przedstawionym Państwu planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, dzisiaj oddane do użytku zostały następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia: Ogłoszenie o wynikach konkursu; Ogłoszenie o zmianie umowy; Ogłoszenie o wykonaniu umowy...

Bezpłatne seminarium

2021-01-15 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych, wspólnie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE organizuje międzynarodowe, bezpłatne seminarium na temat zamówień publicznych na innowacje. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną doświadczenia polskich zamawiających w udzielaniu zamówień z wykorzystaniem partnerstwa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-01-14

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 14 stycznia 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 6 - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Środki podjęte przez wykonawcę w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia fakultatywnej podstawy ...

Moment wszczęcia postępowania a możliwość prowadzenia postępowania

2021-01-11 » UZP / Aktualności

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej także jako ustawa Pzp2019). Od tego momentu zamawiający zobowiązani są udzielać zamówień w oparciu o przepisy ww. ustawy. W przypadku jednak postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i ...

Oddanie do użytku kolejnych funkcjonalności Platformy e-Zamówienia

2021-01-11 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przedstawionym Państwu planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, dzisiaj oddane do użytku zostały następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia: Plany postępowań; Informacja do Prezesa UZP w trybie art. 81 nowego Pzp...

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2020

2021-01-07 » UZP / Aktualności

Sprawozdanie za 2020 r. należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2021 r. (włącznie). Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono elektroniczny, interaktywny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - adres: https://sr.uzp.gov.pl Przygotowanie i przekazanie sprawozdania...

KIO 3283/20 – Wyrok KIO – 2021-01-04 Premium

2021-01-04 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 3283/20 WYROK z dnia 4 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 4 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 r. ...

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

2021-01-04 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o obwieszczeniu podpisanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji Serdecznie ...

123456...604następne »