Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 439/19 – Wyrok KIO – 2019-03-27

2019-03-27 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 439/19 WYROK z dnia 27 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2019 r. ...

KIO 423/19 – Wyrok KIO – 2019-03-27 Premium ciekawe zdania

2019-03-27 » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 423/19 WYROK z dnia 27 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11.03.2019 r. przez wykonawcę ZEC ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 ciekawe zdania

2019-03-27 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 420/19 WYROK z dnia 27 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz Ryszard Tetzlaff Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa ...

KIO 292/19 – Wyrok KIO – 2019-03-27 Premium ciekawe zdania

2019-03-27 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 292/19 WYROK z dnia 27 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Marek Koleśnikow Daniel Konicz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2019 r., 13 marca 2019 r. i 22 marca 2019 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2019

2019-03-27 » 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę

I GSK 1144/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Hanna Kamińska (spr.) Sędzia NSA Henryk Wach Sędzia del. WSA Artur Adamiec Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ministra ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-27

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rynek wewnętrzny usług pocztowych - Dyrektywy 97/67/WE i 2008/6/WE - Artykuł 7 ust. 1 - Pojęcie "wyłącznych lub szczególnych praw w zakresie ustanawiania i świadczenia usług pocztowych" - Artykuł 8 - Prawo państw członkowskich do ...

X Ga 34/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2019-03-26 Premium

2019-03-26 » I. zmienia orzeczenie o kosztach postępowania zawarte w punkcie 3.3.2. wyroku (...) w ten sposób, że (...)

X Ga 34/19 P O S T A N O W I E N I E Poznań, 26 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Majchrzak Sędziowie: SO Piotr Marciniak SO Ewa Kaźmierczak Protokolant: stażysta Renata Koszorek po rozpoznaniu 14 marca 2019 roku, w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-26 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 478/19 POSTANOWIENIE z dnia 26 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 26 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 marca 2019 r. ...

KIO 464/19 – Postanowienie KIO – 2019-03-26 Premium

2019-03-26 » Zaskarżone » Umorzyć postępowanie odwoławcze

KIO 464/19 Sygn. akt: KIO 464/19 POSTANOWIENIE z dnia 26 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron w dniu 26.03.2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18.03.2019 r...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-26 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 454/19 POSTANOWIENIE z dnia 26 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 26 marca 2019 r. w ...

« poprzednie1...301302303304305306307308309310311...369następne »