Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I OSK 315/17 – Wyrok NSA – 2019-02-13

2019-02-13 » 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. zobowiązuje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do (...)

I OSK 315/17 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk (spr.) Sędziowie NSA Olga Żurawska - Matusiak del. WSA Dariusz Chaciński Protokolant asystent sędziego Inesa Wyrębkowska po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

2019-02-13 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 185/19 WYROK z dnia 13 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Danuta Dziubińska Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa ...

KIO 169/19 – Wyrok KIO – 2019-02-13 Premium ciekawe zdania

2019-02-13 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 169/19 WYROK z dnia 13 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena Grabarczyk Ernest Klauziński Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

KIO 137/19 – Wyrok KIO – 2019-02-13 Premium ciekawe zdania

2019-02-13 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 137/19 WYROK z dnia 13 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Małgorzata Matecka Aneta Mlącka Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 26 stycznia 2019 r. do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

2019-02-12 » Oddalono skargę

V SA/Wa 1073/18 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak, Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak (spr.), Protokolant - st. ref. Justyna Gadzialska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego ...

KIO 121/19 – Postanowienie KIO – 2019-02-12 Premium ciekawe zdania

2019-02-12 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 121/19 POSTANOWIENIE z dnia 12 lutego 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Członkowie: Anna Packo Ryszard Tetzlaff Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 12 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-02-12

Sygn. akt KIO 170/19 POSTANOWIENIE z dnia 12 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący Marek Koleśnikow Protokolant Marta Słoma po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 12 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-02-12 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 155/19 POSTANOWIENIE z dnia 12 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 12 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2019 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-02-12 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 149/19 POSTANOWIENIE z dnia 12 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Katarzyna Prowadzisz Bartosz Stankiewicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 12 lutego 2019r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

2019-02-12 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 145/19 WYROK z dnia 12 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Katarzyna Prowadzisz Bartosz Stankiewicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

« poprzednie1...15651566156715681569157015711572157315741575...1602następne »