Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 584/20 – Wyrok KIO – 2020-06-22

2020-06-22 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 584/20 WYROK z dnia 22 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2020 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-06-22 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 580/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś wobec cofnięcia w dniu 19 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2020 r. przez wykonawców: 1) G. L.; 2) J. L. - prowadzący ...

V Ca 238/20 – Wyrok SO – 2020-06-22 Premium

2020-06-22 » I. zmienia punkt 3 zaskarżonego wyroku o tyle tylko, że dodatkowo zasądza od przeciwnika skargi konsorcjum: (...) na rzecz skarżącego (...) solidarnie kwotę (...)

Sygnatura akt V Ca 238/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2020 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący: sędzia Danuta Soroka ( spr.) Sędziowie: Jolanta Sojka-Kardas Robert Bogusz Protokolant: sekr. sąd. Justyna ...

KIO 883/20 – Wyrok KIO – 2020-06-19 Premium

2020-06-19 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 883/20 WYROK z dnia 19 czerwca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-19 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 896/20 WYROK z dnia 19 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Robert Skrzeszewski Bartosz Stankiewicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

KIO 700/20 – Postanowienie KIO – 2020-06-19 Premium

2020-06-19 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 700/20 POSTANOWIENIE z dnia 19 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2020 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-06-18 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 1006/20 POSTANOWIENIE z dnia 18 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Robert Skrzeszewski Bartosz Stankiewicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-06-18 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 571/20 POSTANOWIENIE z dnia 18 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 940/20 – Wyrok KIO – 2020-06-18 Premium

2020-06-18 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 940/20 WYROK z dnia 18 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez wykonawcę "...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-06-18

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 18 czerwca 2020 r. (*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 2 lit. a) - Zamówienia publiczne w dziedzinie usług transportu - Międzygminne porozumienie o współpracy dotyczącej organizacji i świadczenia usług ...

« poprzednie1234567...377następne »