Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 16/20 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021-02-25

2021-02-25

Sygn. akt III CZP 16/20 UCHWAŁA Dnia 25 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa B. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

Nabór uzupełniający do Rady Zamówień Publicznych

2021-02-24 » UZP / Aktualności

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym działającym przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków. Do zadań Rady Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 500 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ...

KIO 130/21 – Wyrok KIO – 2021-02-11 Premium

2021-02-11 » Oddala odwołanie

sygn. akt: KIO 130/21 WYROK z dnia 11 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2021 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Krakowie – 2021

2021-02-11 » odrzucono skargę

I SA/Kr 1262/19 - Postanowienie WSA w Krakowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Wolas po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. w B. na decyzję Zarządu Województwa z dnia [...] ...

KIO 181/21 – Wyrok KIO – 2021-02-09 Premium

2021-02-09 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 181/21 WYROK z dnia 9 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

KIO 76/21 – Wyrok KIO – 2021-02-09 Premium

2021-02-09 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 76/21 WYROK z dnia 9 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 stycznia 2021 r. przez...

KIO 3538/20 – Wyrok KIO – 2021-02-08 Premium

2021-02-08 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3538/20 WYROK z dnia 08 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2020 r. przez ...

KIO 2/21 – Wyrok KIO – 2021-02-03 Premium

2021-02-03 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 2/21 WYROK z dnia 3 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez ...

KIO 3408/20 – Wyrok KIO – 2021-02-03 Premium

2021-02-03 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3408/20 WYROK z dnia 3 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. ...

KIO 75/21 – Wyrok KIO – 2021-02-03 Premium

2021-02-03 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 75/21 WYROK z dnia 3 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 stycznia 2021 r. przez ...

123456...961następne »