Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I SA/Op 177/23 – Wyrok WSA w Opolu – 2023-10-06

2023-10-06 » Uchylono zaskarżoną decyzję

I SA/Op 177/23 - Wyrok WSA w Opolu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Sędkowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Gocki Asesor sądowy WSA Anna Komorowska-Kaczkowska Protokolant Starszy inspektor sądowy Iwona Bergiel po ...

KIO 2719/23 – Wyrok KIO – 2023-10-05 Premium

2023-10-05 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2719/23 WYROK z dnia 5 października 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 września 2023 r...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-10-05

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 5 października 2023 r.(1) Sprawa C-390/22 Obshtina Pomorie przeciwko "ANHIALO AVTO" OOD [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przedstawiony przez Okrazhen sad - Burgas (sąd okręgowy w Burgasie, Bułgaria)] ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2023

2023-10-04 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 1798/19 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Wegner (spr.) Sędzia NSA Piotr Pietrasz Sędzia NSA Michał Kowalski Protokolant Jarosław Lubryczyński po rozpoznaniu w dniu 4 października 2023 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie NSA – 2023

2023-10-04 » Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki

I GSK 2195/19 - Postanowienie NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Wegner po rozpoznaniu w dniu 4 października 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej w sprawie ze skargi kasacyjnej A. Sz. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...

KIO 2741/23 – Wyrok KIO – 2023-10-03 Premium

2023-10-03 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2741/23 WYROK z dnia 3 października 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Danuta Dziubińska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 września 2023 r. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023

2023-10-02 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2728/23 Sygn. akt: KIO 2729/23 WYROK z dnia 2 października 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

KIO 2737/23 – Wyrok KIO – 2023-10-02 Premium

2023-10-02 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2737/23 WYROK z dnia 2 października 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Banaszkiewicz Protokolantka: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 ...

KIO 2700/23 – Wyrok KIO – 2023-10-02 Premium

2023-10-02 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2700/23 WYROK z dnia 2 października 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Elżbieta Dobrenko Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 września 2023...

KIO 2342/23, KIO 2353/23 – Wyrok KIO – 2023-09-29 Premium

2023-09-29 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 2342/23 KIO 2353/23 WYROK z dnia 29 września 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Maksym Smorczewski Robert Skrzeszewski Krzysztof Sroczyński Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 sierpnia 2023 r., 8 września 2023 r. i 26 września 2023 r. w ...

« poprzednie12345678...1850następne »