Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Podstawy wykluczenia wykonawcy (art. 24 Pzp) (część II) 0 fragmentów

2017-06-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 2/2017

Wiktorowska Ewa BzG 2/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej: "Pzp" zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy wobec, którego zaistniały podstawy wykluczenia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 1 fragment

2018-11-19 » Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze

dnia 15 lipca 2011 r., XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, sygn. akt sygn. akt XXIII Ga 416/11, iż "(...) Z punktu widzenia Zamawiającego ...

1234następne »