Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

VI Ga 95/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu – 2017-07-17 19 fragmentów Premium ciekawe zdania

2017-07-17 » wyrok w sprawach połączonych: umarza postępowanie wywołane skargą odwołującego; zmienia zaskarżone postanowienie w pkt 1 w ten sposób, że oddala odwołanie,

przez inne organy, w tym KIO, czy nie doszło do popełnienia ...

marca 2014 r., sygn. akt KIO 309/14; wyrok z dnia ...

grudnia 2013 r., sygn. akt KIO 2851/13; wyrok z 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 423/16). Co również istotne ...

12następne »