Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-547/22 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023-12-07

2023-12-07

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 7 grudnia 2023 r.(1) Sprawa C-547/22 INGSTEEL spol. s. r. o. przeciwko Úrad pre verejné obstarávanie [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava II (sąd rejonowy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-11-23

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 23 listopada 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze w dziedzinie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/25/UE - Artykuł 57 ust. 3 - Podmiot zamawiający znajdujący się w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023

2023-11-21 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 3293/23 WYROK z dnia 21 listopada 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodnicząca: Anna Chudzik Elżbieta Dobrenko Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023

2023-11-17 » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3130/23 KIO 3164/23 WYROK z dnia 17 listopada 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Maria Kacprzyk Aneta Mlącka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 i 14 listopada 2023 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-11-16

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 16 listopada 2023 r.(1) Sprawa C-627/22 AB przeciwko Finanzamt Köln-Süd [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (sąd ds. finansowych w Kolonii, Niemcy)] ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023

2023-11-13 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3159/23 WYROK z dnia 13 listopada 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa ...

XXIII Zs 89/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-11-09 Premium

2023-11-09 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Zs 89/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant: Dariusz Książyk po rozpoznaniu w dniu 16 października 2023 r...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023

2023-11-09 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 3191/23 WYROK z dnia 9 listopada 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Małgorzata Jodłowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 października ...

KIO 3201/23 – Wyrok KIO – 2023-11-09 Premium

2023-11-09 » Uwzględnia odwołanie

,Sygn. akt: KIO 3201/23 WYROK z dnia 9 listopada 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 listopada 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 ...

KIO 3170/23 – Wyrok KIO – 2023-11-07 Premium

2023-11-07 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 3170/23 WYROK z dnia 7 listopada 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka-Baran Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 października ...

123456...2495następne »