Logowanie

UZP/ZO/0-2942/06 – Wyrok ZA – 2006-12-19 – 12 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr II

przez konsorcjum PROBUD, Naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy poprzez zaniechanie wezwania konsorcjum PROBUD ...
uwagę z urzędu na podstawie art. 191 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec dyspozycji art. 38 ust. 5 Pzp, istnieje zakaz modyfikacji treści SIWZ ...
miał zaś obowiązek, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp oraz § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa ...

UZP/ZO/0-2299/06 – Wyrok ZA – 2006-08-18 – 11 fragmentów

Oddala odwołanie

o. zarzuciła naruszenie przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 7 i art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.01.2004 ...
do jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdaniem Zespołu ...
wyniku sprawy na podstawie przepisy art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strona 6 z 7 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ...

UZP/ZO/0-241/07 – Wyrok ZA – 2007-03-15 – 17 fragmentów

Oddala odwołanie: A: Konsorcjum: Grontmij Polska Sp. z o.o., Grontmij Nederland B.V., PUI EKO-INWEST S.A., Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Powiernik” Sp. z o.o., Poznań, ul. Ziębicka 35, B: Konsorcjum: Grontmij Polska Sp. z o.o., Grontmij Nederland

odnoszące się do naruszenia przepisów art.7 ust.1 i 3 , art.24 ust.1 pkt 10 w zw. z art.22 ust.1 pkt 2 ustawy pzp oraz inne przepisy prawa wskazane ...
odwołaniach zarzucał Zamawiającemu naruszenie przepisów : - art.7 ust.1 pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców uczestniczących w postępowaniu , - art.24 ust.1 pkt 10 oraz art.89 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy pzp. Odwołujące konsorcjum Grontmij wnosiło o ...
zdaniem Odwołującego SAFEGE do naruszenia art.23 ust.2 ustawy pzp, a w konsekwencji do niemożności ...

UZP/ZO/0-723/07 – Wyrok ZA – 2007-06-25 – 21 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i czynność wykluczenia Odwołującego z postępowania oraz nakazuje dokonanie ponownej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

2007r. zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez zaniechanie ...
brak jest treści pkt. 4 art. 22 ust. 1 ustawy, to Zamawiający powinien zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy wezwać go do uzupełnienia braku ...
robót budowlanych. W ocenie Zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewiduje ...

UZP/ZO/0-1181/07 – Wyrok ZA – 2007-10-03 – 12 fragmentów

uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie ponownej oceny ofert.

wyjaśnione przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zespół Arbitrów ...
i urządzeniami (pkt 9.1.2 b SIWZ). Zdaniem Zespołu Arbitrów Zamawiający miał prawo - zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp - zwrócić się do wykonawcy o ...
przesłanek zatrzymania wadium, określonych w art. 46 ust. 5 Pzp, z winy któregoś z konsorcjantów ...

UZP/ZO/0-3022/05 – Wyrok ZA – 2005-10-26 – 11 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

dni i to narusza przepis art. 85 ust 1 pkt 3 pzp. Protestujący wnosił o unieważnienie czynności ...
o naruszeniu przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 22.ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa ...
postępowania zostało oparte na przepisie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem ...

UZP/ZO/0-1322/06 – Wyrok ZA – 2006-05-11 – 20 fragmentów

Oddala odwołanie

czy też rzeczowym. 3. Naruszenie art. 22 ust. 1, art. 26 i art. 7 ust. 1 Pzp w związku z §1 ust. 2 pkt 4 i 5 ...
osoba współpracująca z wykonawcą" bowiem ustawa posługuje się jedynie pojęciami wykonawcy i podwykonawcy. 6. Naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w związku z art. 27 i 7 Pzp przez niejednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia ...
ale wręcz zobligowany na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w ...

UZP/ZO/0-2875/06,UZP/ZO/0-2876/06 – Wyrok ZA – 2006-12-07 – 22 fragmenty

Uwzględnia odwołania i nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny ofert

udzielenie zamówienia publicznego następujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp): 1. art. 24 ust.2 pkt 3 Pzp poprzez wykluczenie wnoszącego odwołanie z ...
złożonego zastrzeżenia naruszony został przepis art. 8 ust.3 pzp. Strona 7 z 15 Podobnie ...
Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust.3 Pzp, nie wykazał on żądanego doświadczenia ...

UZP/ZO/0-2480/05 – Wyrok ZA – 2005-09-09 – 15 fragmentów

uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie

19, poz. 177 ze zm.) [Pzp]. W uzasadnieniu protestu Odwołujący stwierdził, iż zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać ...
określonego producenta niewątpliwie jest naruszeniem art. 7 oraz 29 ust. 2 i 3 Pzp. W opinii Zespołu Arbitrów dokumentacja ...
do jego wyniku na podstawie art. 191 ust. 6 Pzp. Strona 7 z 8 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ...

UZP/ZO/0-2493/06 – Wyrok ZA – 2006-09-21 – 4 fragmenty

Oddala odwołanie

ofert o dokumenty w trybie art. 26 ust 3 PZP…". W ocenie Zamawiającego, Spółka BUDEX ...
iż uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp dotyczyło dokumentów, o których mowa ...
do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Strona 7 z 8 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ...

1 następne »