Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Partnerstwo innowacyjne - schemat skrócony

2019-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Inne opracowania i wzory dokumentów dotyczących postępowania

Partnerstwo innowacyjne DEFINICJA Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do ...

Partnerstwo innowacyjne - schemat rozbudowany

2019-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Inne opracowania i wzory dokumentów dotyczących postępowania

Partnerstwo innowacyjne DEFINICJA Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do ...

Podpisy kwalifikowane, które złożono przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne

2019-02-15 » UZP / Aktualności

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 w podpisach kwalifikowanych. Z treści komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że podpisy kwalifikowane, które złożono z użyciem ...

Ustawa o dokumentach publicznych

2019-02-07 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53). Przedmiotowa ustawa przewiduje zmianę ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) w zakresie art. 4 ...

Konkurs na pozacenowe kryteria oceny ofert

2019-02-04 » UZP / Aktualności

Serdecznie dziękujemy zamawiającym, którzy zgłosili do Konkursu przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert. Cieszy fakt, że są podmioty, którym udaje się stosować efektywne kryteria, realnie przybliżające cel zamówienia. W Konkursie zostali wyróżnieni ex aequo następujący Zamawiający: Szpital ...

Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

2019-01-30 » UZP / Aktualności

W Repozytorium wiedzy w serwisie UZP zamieszczone zostały wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania toczącego się wskutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej: skarga, odpowiedź na skargę, pełnomocnictwo w postępowaniu skargowym, cofnięcie skargi, wniosek dowodowy w postępowaniu ...

Zażalenie na koszty postępowania skargowego

2019-01-29 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

ZAŻALENIE NA KOSZTY POSTĘPOWANIA SKARGOWEGO Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie kosztów postępowania skargowego w postępowaniu skargowym jest typowym środkiem ochrony prawnej na gruncie procedury cywilnej. Przedmiot zażalenia: Zażalenie wnosi się na postanowienie sądu w przedmiocie kosztów ...

Wniosek o uzasadnienie wyroku sądu

2019-01-29 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

WNIOSEK O UZASADNIENIE W jakim terminie należy złożyć wniosek doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem? Wniosek ten należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku . Jakie elementy powinien zawierać wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem? Wniosek o doręczenie odpisu ...

Wniosek dowodowy w postępowaniu skargowym

2019-01-29 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

WNIOSEK DOWODOWY W POSTĘPOWANIU SKARGOWYM Co jest przedmiotem dowodu w postępowaniu skargowym? Przedmiotem dowodu są wszelkie fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Kiedy należy zgłosić wniosek dowodowy? Zasadniczo wszelkie wnioski dowodowe powinny zostać zgłoszone przez strony już ...

Skarga na orzeczenie krajowej izby odwoławczej

2019-01-29 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

SKARGA NA ORZECZENIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: "KIO") jest jednym ze środków ochrony prawnej na gruncie zamówień publicznych. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi: Skargę może wnieść strona oraz uczestnik postępowania w postępowaniu odwoławczym ...

« poprzednie123456789...121następne »