Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Informator UZP nr 1/2022 – Komunikat UZP – 2022-04-26

2022-04-26 » UZP / Aktualności

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Informatora UZP. Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2022...

Lista osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie

2022-04-26 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj (26 kwietnia 2022 r.) na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowana została lista osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie. LINK -> https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami...

Wdrożenie raportów w ramach Modułu Monitorowania i Analiz (narzędzie BI)

2022-04-01 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Udostępnienie dla wszystkich użytkowników modułu składania ofert i wniosków to nie jedyna zmiana jaka 4 kwietnia nastąpi w ramach Platformy e-Zamówienia. W tym samym czasie wdrożona zostanie kolejna, istotna część Platformy e-Zamówienia - udostępnione zostaną wymienione niżej raporty w ...

Publikacja w BZP informacji o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

2022-03-15 » UZP / Aktualności

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), zwana dalej "ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy", przewiduje obowiązek zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia, w odniesieniu do ...

Przejdź do II-TOM-REKOMENDACJI-PREZESA-UZP-ZAMoWIENIA-PUBLICZNE-NA-SYSTEMY-INFORMATYCZNE.pdf

2022-03-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SYSTEM INFORMATYCZNY TOM II URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GRUDZIEŃ 2021 R. Spis treści I. WPROWADZENIE ................................................................................................................. 6 II. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI ....................................................................................11 Rekomendacja ogólna nr 1: zamawiający powinien zbadać przedmiot zamówienia pod kątem zasadności podziału ...

Zakończenie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa KIO

2022-03-07 » UZP / Aktualności

Na podstawie §16 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 381) informujemy o zakończeniu konkursu na...

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

2022-02-16 » UZP / Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła konkurs "Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich". Podmioty, które wygrały konkurs stworzyły oferty kursów i doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z ubiegania się o zamówienia publiczne. Cały czas istnieje możliwość ...

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

2022-01-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH Działając w imieniu .........., w odpowiedzi na Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych z dnia .... niniejszym zgłaszam udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych organizowanych przez ......, ...

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

2022-01-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH ZAMAWIAJĄCY: ........................ [nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON] DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: ........................... [nazwa Zamawiającego, adres] Osoba wyznaczona do kontaktu: .......................................... [imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail] Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do ...

REGULAMIN WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

2022-01-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE Wstępne konsultacje rynkowe stanowią narzędzie zamawiającego umożliwiające mu lepsze rozpoznanie odpowiedzi uczestników rynku zamówień publicznych na jego potrzeby zakupowe. Na etapie przygotowania postępowania stanowią formę dialogu zamawiającego z rynkiem. W tym zakresie - ...

« poprzednie123456789...156następne »