Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Odwołanie ze stanowiska Wiceprezesa UZP – Komunikat UZP – 2019-05-20

2019-05-20 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 19 maja 2019 r. Pani Barbara Loba została odwołana ze stanowiska Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dziękujemy Pani Wiceprezes za zaangażowanie w prace Urzędu....

e-Zamówienia – prezentacja założeń projektu (zmiana terminu)

2019-05-15 » UZP / Aktualności

W związku z planowanym przez Urząd Zamówień Publicznych przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu publicznej prezentacji założeń ...

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2019

2019-05-06 » UZP / Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2019...

e-Zamówienia - prezentacja założeń projektu

2019-04-30 » UZP / Aktualności

W związku z planowanym przez Urząd Zamówień Publicznych przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu "e-Zamówienia - elektroniczne ...

Ustawa zapewniająca stosowanie RODO

2019-04-30 » UZP / Aktualności

W dniu 4 maja 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w ...

NABÓR UCZESTNIKÓW na seminarium UZP „Nieprawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych”

2019-04-29 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 15 maja 2019 r. w Warszawie organizuje seminarium pt. "Nieprawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych na podstawie doświadczeń instytucji kontrolnych". Zapraszamy do udziału w seminarium pracowników instytucji ZAMAWIAJĄCYCH oraz instytucji KONTROLI. ...

Dopuszczalność "skanu oferty" w postępowaniu o zamówienie publiczne

2019-04-20 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Niniejsza opinia uwzględnia stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uzyskane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. ...

Korzystanie z e-usług w zamówieniach publicznych

2019-04-19 » UZP / Aktualności

Koniec kwietnia to ostatni dzwonek na składanie zeznań podatkowych. Z roku na rok coraz więcej podatników wykorzystuje do tego celu narzędzia e-administracji. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowań przetargowych sugerujemy Zamawiającym korzystającym z miniPortalu oraz ePUAPu, by - w miarę ...

Przejdź do Zapisy do SIWZ miniPortal

2019-04-18 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Zaproponowane zapisy uwzględniają zmiany dotyczące sposobu komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia...

Obowiązek e-faktur w zamówieniach publicznych

2019-04-17 » UZP / Aktualności

18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na zamawiającego obowiązek odbierania faktur ...

« poprzednie1234567...121następne »