Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Konferencja międzynarodowa Urzędu Zamówień Publicznych „Zamówienia publiczne w państwach UE po reformie” – Komunikat UZP – 2017-11-29

2017-11-29 » UZP / Aktualności

28 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. "Zamówienia publiczne w państwach UE po reformie - implementacja dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE, praktyka stosowania, wyzwania na przyszłość". Wzięło w niej udział blisko 200 ...

Projektowane zmiany wysokości progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro

2017-11-29 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął procedurę legislacyjną mającą na celu wydanie: rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii ...

Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - poprzedni

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - kolejny

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

Komentarz wezwanie wraz z wezwaniem art 36ba

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące partnerstwa innowacyjnego

Komentarz do treści art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp Podwykonawca niebędący podmiotem, na zasoby którego powołuje się wykonawca, może być weryfikowany pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania - tak na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp), jak i ...

OŚwiadczenie wykonawcy 36ba

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące partnerstwa innowacyjnego

Zamawiający: ....................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY[footnoteRef:1] [1: ...

Klauzula art.29 ust.4 pzp

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące partnerstwa innowacyjnego

Klauzula dot. zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4 ustawy Pzp Przykładowe zapisy na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp Zaproponowane zapisy dotyczą wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób wskazanych w przepisie art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy ...

Udostępnienie nowych wzorcowych dokumentów dotyczących: art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp i art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp

2017-11-27 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Repozytorium wiedzy - Wzorcowe dokumenty - Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp zamieszczone zostały nowe dokumenty: (1) Klauzula dotycząca zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1- 4 ustawy Pzp...

Międzynarodowa konferencja UZP nt. zamówień publicznych w państwach UE po implementacji dyrektyw (Warszawa, 28.11.2017) - NABÓR UCZESTNIKÓW

2017-11-22 » UZP / Aktualności

Konferencja ma umożliwić prezentację praktyki stosowania nowych przepisów oraz wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń we wskazanym zakresie. W wydarzeniu wezmą udział goście m.in. z Rumunii, Czech i Węgier oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Dla uczestników konferencji dostępne będzie tłumaczenie ...

Sąd Najwyższy opublikował informację dotyczącą uchwał w sprawie stosowania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp

2017-11-21 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Sądu Najwyższego, w zakładce "Aktualności" opublikowany został komunikat o uchwałach Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt: III CZP 56/17 i III CZP 58/17, dotyczących problematyki wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 198f ust. 2 ...

« poprzednie1...4748495051525354555657...63następne »