Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KA/14/18 – Kontrola UZP – 2018-10-24

2018-10-24

Warszawa, dnia 24.10.2018 r. UZP/DKZP/KND/14/18 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Szpital "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie ul. Hallera 31 82-500 Kwidzyn Rodzaj zamówienia: usługa Przedmiot ...

Elektronizacja i kontrola zamówień publicznych na targach POL-ECO SYSTEM 2018

2018-10-24 » UZP / Aktualności

W dniach 22-23 października 2018 r. Pan Hubert Nowak Prezes, Urzędu Zamówień Publicznych ze współpracownikami wziął aktywny udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018 w Poznaniu. Konferencję dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-...

miniPortal - Zmiana / wycofanie oferty, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

2018-10-24 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym publikujemy kolejne filmy instruktażowe dotyczące miniPortalu. Zamieszczone filmy dotyczą zmiany / wycofania oferty i komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. miniPortal - Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - film instruktażowy miniPortal - Zmiana / ...

Szkolenie UZP w Warszawie - ZAKOŃCZENIE NABORU

2018-10-23 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu miejsc nabór na szkolenia w Warszawie organizowane w terminach 7-8 i 8-9 listopada 2018 r. został zakończony....

Informacja o rodzajach informatycznych nośników danych na potrzeby postępowania odwoławczego

2018-10-23 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego ...

Szkolenie UZP w Warszawie - nabór uczestników

2018-10-22 » UZP / Aktualności

URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH organizuje w WARSZAWIE w terminach 7-8 oraz 8-9 listopada 2018 r. dwa dwudniowe, bezpłatne, tożsame tematycznie szkolenia dot. udzielania zamówień publicznych. Szkolenia są organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pt. "Efektywne zamówienia publiczne - ...

Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.

2018-10-19 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej "ustawą Pzp" reguluje instytucję wadium jako fakultatywny bądź obligatoryjny element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy Pzp określają w szczególności formy w ...

Unowocześniamy zamówienia publiczne – właśnie rusza ich elektronizacja, a niebawem przedstawimy projekt nowego Prawa zamówień publicznych

2018-10-17 » UZP / Aktualności

Ogłaszanie przetargów i startowanie w nich będzie prostsze; system zamówień publicznych stanie się bardziej efektywny z punktu widzenia interesu publicznego, a także przejrzysty oraz przyjazny dla małych i średnich przedsiębiorców - takie są cele MPiT i UZP. Służyć temu będzie elektronizacja systemu ...

miniPortal – przygotowanie postępowania i otwarcie ofert

2018-10-17 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym publikujemy kolejne filmy instruktażowe dotyczące miniPortalu. Zamieszczone filmy dotyczą przygotowania postępowania i otwarcia ofert. miniPortal - Przygotowanie postępowania - film instruktażowy miniPortal - Otwarcie ofert - film instruktażowy...

Zmiany trzech rozporządzeń do ustawy Pzp w związku z elektronizacją zamówień

2018-10-17 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 października 2018 r. wchodzą w życie zmiany trzech rozporządzeń do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

« poprzednie1...3536373839404142434445...63następne »