Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Komunikat w sprawie elektronizacji w związku z wyrokiem KIO z dnia 10 marca 2020 r. – Komunikat UZP – 2020-03-10

2020-03-10 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż wyrokiem z dnia 10 marca 2020 r., Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia. Wyrok ten oznacza, że Urząd Zamówień Publicznych może kontynuować procedurę przetargową zmierzającą ...

Ważna informacja w sprawie rocznych sprawozdań

2020-03-02 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Jak już Państwa informowaliśmy w poprzednich komunikatach wzmożony ruch na formularzach sprawozdań spowodował, że aplikacja funkcjonuje z dużymi trudnościami, a użytkownicy mają problemy z przesłaniem sprawozdań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach za 2019...

Informacja o wzmożonym ruchu w systemie sprawozdań

2020-02-28 » UZP / Aktualności

Wzmożony ruch w systemie sprawozdań tuż przed upływem terminu na przekazanie Rocznych Sprawozdań o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych spowodował problemy w jego funkcjonowaniu. Tym samym, informujemy, że trwają intensywne prace techniczne mające na celu poprawę działania ...

Informacja dotycząca systemu sprawozdań

2020-02-27 » UZP / Aktualności

Z uwagi na zwiększony ruch użytkowników w ostatnich dniach w systemie sprawozdań wynikający ze zbliżającego się terminu na przekazania sprawozdania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach, uprzejmie informujemy, że mogą występować problemy z dostępem do formularzy. Przepraszamy...

Klauzule: mediacyjna i koncyliacyjna w umowach w sprawie zamówienia publicznego

2020-02-19 » UZP / Aktualności

W związku z rosnącym zainteresowaniem możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, która współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat nowej ustawy Prawo ...

„Nowe Pzp” w Pile - zapraszamy na konferencję

2020-02-19 » UZP / Aktualności

Są dodatkowe wolne miejsca na konferencję "Nowe Prawo zamówień publicznych" w Pile 26 lutego 2020 r. Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia udziału. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi. Udział w konferencji jest ...

Przywrócenie dostępności strony obywatel.gov.pl

2020-01-23 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że strona obywatel.gov.pl współpracująca z miniPortalem jest już dostępna....

Niedostępność strony obywatel.gov.pl

2020-01-22 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych informuje o niedostępności strony obywatel.gov.pl współpracującej z miniPortalem, co uniemożliwia użytkownikom korzystanie z formularzy do złożenia oferty/ wniosku w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz komunikacji. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z ...

Kalkulatory kosztów cyklu życia (LCC)

2020-01-08 » UZP / Aktualności

Oddajemy do Państwa dyspozycji polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one kolejną - po opublikowanym przez Urząd w 2017 r. opracowaniu na temat LCC oraz poradniku z 2019 r. ...

Zmiana rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej

2019-12-30 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania...

« poprzednie12345678...39następne »