Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KU/16/17/DKUE – Kontrola UZP – 2017-03-30

2017-03-30

Warszawa, dnia 30.03.2017 r. UZP/DKUE/KU/16/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 31 - 586 Kraków Rodzaj zamówienia: ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-03-24

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/W3/420/27(9)/17/SD dot. KU/27/17/DKUE Pan Zbigniew Papierski Prezes Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź sp. z o.o. Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z art. 169 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-03-20

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KU/82/16 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Miasto Ruda Śląska pl. Jana Pawła II nr 6 41-709 Ruda Śląska Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

Udział Pani Małgorzaty Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w konferencji pt. "Chcemy uczciwego budownictwa"

2017-03-20 » UZP / Aktualności

Celem konferencji była dyskusja na temat uczciwego budowania w warunkach zagrożeń szarej strefy oraz nieuczciwej walki konkurencyjnej w różnych sferach budownictwa. W konferencji oprócz Pani Prezes Małgorzaty Stręciwilk wzięli udział: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa Tomasz ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-03-16

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KD/23/2017 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Gmina Sorkwity ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-03-15

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KD/42/2016 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa 07...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-03-15

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KU/25/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. ul. Głogowska 131/133 60-244 Poznań Rodzaj ...

Komunikat o postępowaniu kwalifikacyjnym

2017-03-14 » UZP / Aktualności

Tryb postępowania kwalifikacyjnego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-03-03

Warszawa, dnia 03.03.2017 r. UZP/DKUE/KU/9/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

Termin na przekazanie sprawozdań rocznych i sprawozdań z zastosowania klauzul społecznych

2017-02-27 » UZP / Aktualności

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2016 należy przekazać w terminie do dnia...

« poprzednie1...5758596061626364następne »