Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Debata na temat raportu SPZP „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE” – Komunikat UZP – 2017-10-03

2017-10-03 » UZP / Aktualności

28 września 2017 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk, wraz ze współpracownikami wzięła udział w debacie na temat procedur odwoławczych funkcjonujących w polskim systemie zamówień publicznych zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Punktem wyjścia do ...

Nabór uczestników na szkolenia pn. „Środowiskowe kryteria oceny ofert oraz zastosowanie rachunku kosztów cyklu życia w praktyce” w dniach 17 i 24 października 2017 r.

2017-09-29 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 17 i 24 października 2017 r. w Warszawie dwa jednodniowe szkolenia z aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych. Szkolenia realizowane są w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. "Efektywne ...

Relacja z debaty na temat środków ochrony prawnej na gruncie ustawy Pzp

2017-09-29 » UZP / Aktualności

W dniu 12 września 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu debat pt."System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju",organizowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - Panią Małgorzatę Stręciwilk. Tematem debaty były środki ochrony prawnej na gruncie ...

Brak miejsc na szkolenie ,,Aspekty społeczne w ramach kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” 28 września oraz 5 października 2017 r.

2017-09-22 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że został wyczerpany limit miejsc na organizowane przez Urząd Zamówień Publicznych dnia 28 września oraz 5 października 2017 roku szkolenie ,,Aspekty społeczne w ramach kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi"....

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-09-19

Warszawa, dnia 19.09.2017 r. KU/4/17/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

Nabór uczestników na szkolenia ,,Aspekty społeczne w ramach kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” 28 września oraz 5 października 2017 r.

2017-09-19 » UZP / Aktualności

Szkolenia ,,Aspekty społeczne w ramach kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi" 28 września oraz 5 października 2017. Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. "Efektywne ...

Seminarium UZP pt. „Najważniejsze czynności procesu udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa i doświadczeń instytucji kontrolujących ten proces”

2017-09-15 » UZP / Aktualności

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu "Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału administracji" współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: ...

Nabór uczestników na konferencję pt. „Jak dobrze przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia – doświadczenia praktyczne”,18.09.2017 r.

2017-09-12 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 18 września 2017 r. w Warszawie organizuje konferencję pt. "Jak dobrze przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia - doświadczenia praktyczne". Konferencja odbędzie się w ramach projektu "Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału administracji" ...

Komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści art. 41 ustawy Pzp w związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

2017-09-08 » UZP / Aktualności

W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 t.j.) w postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, zamawiający zobowiązany jest przygotować ogłoszenia dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie ...

Nabór na seminarium dot. procesu udzielania zamówień publicznych w świetle kontroli i orzecznictwa - 14 września 2017 r.

2017-09-07 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 14 września 2017 r. w Warszawie organizuje seminarium pt. "Najważniejsze czynności procesu udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa i doświadczeń instytucji kontrolujących ten proces". Seminarium odbędzie się w ramach projektu "Efektywne zamówienia publiczne...

« poprzednie1...5758596061626364656667...68następne »