Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KA/11/17 – Kontrola UZP – 2018-01-12

2018-01-12

Warszawa, dnia 12.01.2018 r. UZP/DKD/KND/11/17 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Gmina Połajewo ul. Obornicka 6a 64-710 Połajewo Rodzaj zamówienia: usługi Data wszczęcia postępowania: 15 ...

Sprawozdawczość z realizacji „Zaleceń RM w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”

2018-01-04 » UZP / Aktualności

Uprzejmie przypominamy, że w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2017 r. nowych "Zaleceń w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych" zmianie uległy zasady sprawozdawczości z realizacji obowiązków nałożonych ww. zaleceniami na ...

Nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro

2017-12-29 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 29 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz ...

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

2017-12-28 » UZP / Aktualności

Poniżej zamieszczamy publikację Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Publikacja jest zbiorem 19 przypadków dobrych praktyk w zakresie zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe oraz aspekty społeczne. Zbiór prezentuje różne motywacje leżące u podstaw uwzględniania ...

Od stycznia 2018 r. nowe wysokości progów unijnych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro

2017-12-20 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-12-19

Warszawa, dnia 2017 r. KU/149/17/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Miasto Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: rozbudowa DK 81 ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-12-13

Warszawa, dnia 2017 r. KU/133/17/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4 26-600 Radom Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

Konsultacje Komisji Europejskiej na temat zawartości nowego przewodnika dotyczącego społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

2017-12-13 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje dotyczące zawartości nowego przewodnika w zakresie możliwości i sposobów uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat zakresu i struktury...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-12-12

Warszawa, dnia 2017 r. KU/78/17/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa Rodzaj zamówienia: usługi Przedmiot zamówienia: "...

ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2017-12-08 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu z dnia 20.10.2017 r., dotyczącego wszczęcia postępowania na "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu", uprzejmie informujemy, że w dniu 4 grudnia br. upłynął termin na składanie ofert ww. postępowaniu. ...

« poprzednie1...5152535455565758596061...68następne »