Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zestawienie - warunki udziału poniżej progów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych2 art. 22 ust. 1...

Zestawienie podstawy wykluczenia powyżej progów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne2 OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp3: Z postępowania o ...

Zestawienie - warunki udziału powyżej progów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne2 art. 22...

Zestawienie podstawy wykluczenia poniżej progów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych2 OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp3: Z postępowania o ...

Udostępniamy zestawienia oświadczeń i dokumentów

2018-02-16 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Repozytorium wiedzy" - "Wzorcowe dokumenty" -- "Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp" zamieszczone zostały cztery nowe dokumenty: "Zestawienie oświadczeń i dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia ...

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący gwarancji wadialnej dla konsorcjum

2018-02-15 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że wyrokiem z dnia 15 lutego 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: IV CSK 86/17 Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt: XII Ga 697/15), uchylił zaskarżony wyrok i ...

Elektroniczny JEDZ

2018-02-09 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018 r., (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Urząd ...

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2017

2018-01-26 » UZP / Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2017....

Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej stosowania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp

2018-01-19 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Repozytorium wiedzy" zamieszczone zostało uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt III CZP 58/17, dotyczącej problematyki wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp, która zapadła na skutek zapytania ...

Powołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych

2018-01-15 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że pismem z dnia 8 stycznia 2018 r. Pan Mateusz Morawiecki, Premier, Minister Rozwoju i Finansów, na wniosek Pani Małgorzaty Stręciwilk, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, powołał z dniem 15 stycznia 2018 r. na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych Panią Barbarę Loba....

« poprzednie1...5051525354555657585960...68następne »