Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie dwuetapowe.docx

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe.docx

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

oświadczenie art. 17 ust. 2a ustawy Pzp.doc

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych przez: [zaznaczyć właściwe z listy poniżej] ( pracownika zamawiającego, mającego bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania ( innej osoby zatrudnionej przez zamawiającego, mającej bezpośredni lub...

oświadczenie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.doc

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych przez: [zaznaczyć właściwe z listy poniżej] ( kierownika zamawiającego ( pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności ( członka komisji ...

Zmodyfikowana w zakresie uzgodnionym pomiędzy Prezesem UZP a GIODO klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.doc

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zmodyfikowana klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Przykładowe zapisy, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zaproponowane zapisy uwzględniają wymogi ustawy Pzp w zakresie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Ustawa Pzp nie wskazuje, w ...

Wolne miejsca na Konferencję 7 listopada

2017-11-06 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na jutrzejszą konferencję "Jak skutecznie udzielić zamówienia publicznego". Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailowych na adres malgorzata.przewalska@uzp.gov.pl lub anna.lagocka@uzp.gov.pl. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają...

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

2017-11-06 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 30 października 2017 r. pod poz. 2018 została opublikowana ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, ...

Seminarium UZP: „Doświadczenia wynikające z prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne i ich kontroli” – NABÓR UCZESTNIKÓW

2017-11-03 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 14 listopada 2017 r. w Warszawie organizuje seminarium pt. "Doświadczenia wynikające z prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne i ich kontroli". Seminarium odbędzie się w ramach projektu "Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału administracji" ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-10-27

Warszawa, dnia 27.10.2017 r. KU/74/17/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa Rodzaj zamówienia: roboty ...

« poprzednie1...4950515253545556575859...62następne »